Skip to main content
فهرست مقالات

قانون مدنی ایران از نظر احتیاجات روز

کلید واژه های ماشینی : قانون مدنی، معاملات، عقد، خریدار، ضمان، رهن، فروشنده، خیار، فروش، بیع

خلاصه ماشینی:

"ضمان-موضوع ضمان در جریان معاملات و تعهدات افراد مقام‌ بسیار مهم و مؤثری را حائز است و جای آن داشت که قانون‌گذار نسبت به این موضوع توجه کامل معطوف میداشت متاسفانه مقررات اساسی این‌ موضوع که در قسمت اول و دوم فصل چهارم قانون مدنی جای گرفته با مقررات ضمانت در باب دهم قانون تجارت تضاد دارد باین معنی که طبق‌ ماده 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد دمه‌ مضمون عنه برای و ذمه ضامن بمضمون له مشغول میشود و در واقع ماده‌ مذکور ضمان را نقل ذمه به ذمه دانسته است و حال آنکه طبق صریح ماده‌ 401 قانون تجارت که مقارنت زمانی با قانون مدنی در تصویب دارند ضمان‌ را ضم ذمه به ذمه دانسته است(قانون مدنی در سال 1307 و قانون تجارت‌ در اوایل سال 1311 بتصویب رسیده است)و بموجب این ماده ضامن وقتی‌ حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید و این معنی در ماده 403 و 404 و 512 قانون تجارت تکرار و تأیید شده است تردیدی نیست دخالت ضامن در تعهدات افراد بمنظور ایجاد اطمینان‌ بانجام تعهد میباشد و باز مقصود این است که مضمون له وسیله بیشتری برای‌ استیفای حق خود در اختیار داشته باشد با توجه باین اصل ملاحظه میشود که ماده 690 قانون مدنی اثر اطمینان بخش عقد ضمان را در صورتیکه‌ ضامن پس از انجام عقد ضمان معسر شود از بین برده است زیرا ماده مذکور تصریح نموده که(ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری‌ نخواهد داشت)این تضاد در غالب مواد هر دو قانون ملاحظه میشود از جمله در ماده 707 قانون مدنی که ابراء ذمه مضمون عنه را از مضمون له‌ مجوز ابراء ذمه ضامن ندانسته در صورتیکه ماده 408 قانون تجارت متذکر است باینکه هر گاه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری‌ می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.