Skip to main content
فهرست مقالات

دادگاههای اختصاصی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون ، آئین‌نامه رسیدگی دیوان دادرسی دارائی ، رسیدگی دیوان دادرسی دارائی مواد ، دیوان دادرسی دارائی ، دادگاههای اختصاصی ، دیوان دادرسی دارائی مواد خلاف ، قوه قضائیه ، دعاوی ، دادرسی دارائی مواد خلاف اصول ، دولت

خلاصه ماشینی:

"در آئین‌نامه رسیدگی دیوان دادرسی دارائی مواد خلاف اصول‌ متخذه در سایر قوانین زیاد یافت میشود از جمله در مورد دعاوی بانک ایران‌ بر اشخاص دفاتر بانک بر علیه تاجر و غیر تاجر هر دو سندیت دارد و این مخالف‌ ماده قانون مدنی است-و همچنین در مورد دعاوی عمومی بین اشخاص‌ هر گاه دعوای خواهان بر ورثه خوانده طرح شود خواهان باید وجود ترکه‌ را در دست وراث متوفی نیز در دادگاه ثابت نمایند ولی در دیوان دادرسی‌ دارائی بر عکس اگر دعوائی بر ورثه متوفائی اقامه شود وراث متوفی باید امر عدمی به ثبوت رسانند یعنی ثابت کنند که از طرف مورث آنان چیزی‌ بعنوان ارث بآنها نرسیده است و همچنین در دعاوی که خواسته آن وجه‌ نقد باشد باید خواهان جواب رد اداره مربوطه را ضمینه عرضحال خود نماید والا دادخواست رد خواهد شد و بسیار اتفاق افتاده که اداره مربوطه‌ برای ایجاد مانع در طرح دعاوی جواب رد هم باشخاص نمیدهند و عجب‌تر آنکه احکام این محاکم قابل رسیدگی فرجامی نیست و هر نقص قانونی بوسیله این محاکم بدون تمیز و مصون از نقص میباشد و از این قبیل امور بسیار است پس از وضع قانون مالیات بر درآمد در سال 1312 حل اختلافات‌ مالیاتی نیز بدیوان دادرسی دارائی ارجاع گشته بطوریکه سیر تحول قانون‌ سال 1307 و 309 ثابت مینماید حدود صلاحیت ذاتی دیوان دادرسی دارائی‌ بمقیاس فوق‌العاده بالا برده شده و با دخالت دولت در امور اقتصادی بنام‌ انحصارهای مختلف از تجارتی از غیر تجارتی که همه قانون خاص داشته‌ و بنام اعمال حاکمیت دولت نامیده میشود هر دروز دامه اختیارات و صلاحتت‌ دیوان دادرسی دارائی وسیع‌تر شده و کار بجائی رسیده که اینک دیوان‌ مزبور مر جمع رسیدگی بقسمت مهمی از اختلافات بین افراد و دولت میباشد و خود قوه در مقابل قوه قضائیه بشمار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.