Skip to main content
فهرست مقالات

دانشکده/ معرفی پایان نامه ها درباره سیاست اجتماعی و توسعه اجتماعی

ISC (20 صفحه - از 267 تا 286)

کلید واژه های ماشینی : اجتماعی ، کلیدواژه ، توسعه ، توسعة اقتصادی ، صنعت ، سیاست اجتماعی و توسعه اجتماعی ، شهر ، چکیده ، آموزش ، جمعیت

خلاصه ماشینی:

"چکیده: در این تحقیق، دستیابی به اهداف زیر مد نظر بوده است: 1) آگاهی از کم و کیف جمعیت ایران و دستیابی به متغیرهای جمعیتی و اشتغال جمعیت در بخشهای منتخب و نیز شناخت تأثیر و تأثر متقابل پدیده‌های جمعیتی و فرایند رشد و توسعة اقتصادی. چکیده: این تحقیق در حقیقت پژوهشی است دربارة نقش زنان در پرورش فرهنگ متناسب با توسعة اقتصادی و در آن سعی شده است تا در قالب یک پژوهش جامعه‌شناختی، نقش زن در فرایند توسعه تبیین و این معنا روشن شود که زنان در یکی از کارآمدترین و مؤثرترین زمینه‌های مشارکت در فرایند توسعة اقتصادیـ اجتماعی، یعنی فرهنگ‌سازی برای توسعه، چگونه می‌توانند ایفای نقش کنند. در این تحقیق کوشش شده تا با توجه به بضاعت علمی نگارنده، ارتباط بین شاخصهای کلان توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با میزان افت تحصیلی در ایران با تکیه بر شش استان کشور بررسی شود. کلیدواژه: تخصیص منابع/ نیروی انسانی/ بازده اقتصادی/ آموزش متوسطه/ برنامه‌ریزی خطی/ بودجه/ برنامة اول توسعة اقتصادیـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران/ آموزش و پرورش/ سرمایه‌گذاری/ تجهیزات آموزشی. در این تحقیق، چگونگی تخصیص منابع مثل معلم، فضا و تجهیزات آموزشی، بودجة جاری و عمرانی به رشته‌های مختلف آموزش متوسطه طی برنامة ۵ سالة اول توسعة جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده و بازده اقتصادی سرمایه‌گذاریهای آموزشی در رشته‌های فوق‌الذکر محاسبه گردیده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، محقق به این نتیجه رسیده است که برنامه‌های آموزش نیروی انسانی در اداره‌های دولتی شهرستان گناباد با خط‌مشیهای پیش‌بینی شده در برنامة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابقت ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.