Skip to main content
فهرست مقالات

مشکلات اجتماعی/ سلامت روان شناختی نوجوانان شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 137 تا 156)

کلیدواژه ها :

جوانان ،نوجوانان ،تهران ،سلامت روان‌شناختی

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی، سلامت روان‌شناختی نوجوانان شهر تهران، میزان سلامت روان‌شناختی، سلامت روان‌شناختی، اختلالات، میزان سلامت روانی، شناخت میزان سلامت روان‌شناختی نوجوانان، جوانان، بیماری، سلامت روان‌شناختی نوجوانان و جوانان

به منظور شناخت میزان سلامت روان‌شناختی نوجوانان و جوانان 15 تا 30 سالة تهرانی، 464 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از مناطق بیست‌ودو گانة شهرداری تهران انتخاب شدند. آزمون 28 ماده‌ای «سلامت عمومی کلدبرگ» (Goldberg) به صورت انفرادی بر روی پاسخ‌گویان اجرا شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها نتایج نشان داد، 3/29 درصد افراد، بیمار یا مشکوک به بیمار روانی هستند؛ اختلال در کارکرد اجتماعی، شایع‌ترین اختلال در بین پاسخ‌گویان بوده است؛ سلامت روانی مردان بیش از زنان و افراد مجرد بیش از متأهل بوده است؛ با افزایش سن از میزان سلامت روانی افراد کاسته شده است؛ دانش‌آموزان از بیش‌ترین سلامت روانی و افراد بیکار و خانم‌های خانه‌دار از کم‌ترین سلامت روانی برخوردار بوده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"1ـ4) میزان سلامت روان‌شناختی و خرده مقیاس‌های آن الف) نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین نمره سلامت عمومی در بین 464 نفر پاسخ‌گوی نوجوان و جوان این مطالعه، 61/30 بوده است و با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت که میانگین نمرة سلامت عمومی افراد جامعة آماری بین 46/29 و 77/31 قرار داشته است. جدول 4: میانگین نمرة سلامت روانی و خرده مقیاس‌های آن در بین زنان و مردان زنان مردان سلامت عمومی 62/32 80/28 اختلالات شبه‌جسمانی 96/6 83/5 اختلالات اضطرابی 71/6 22/5 اختلال در کارکرد اجتماعی 47/10 02/10 افسردگی 48/8 73/7 4ـ4) رابطه سلامت روانی و خرده مقیاس‌های آن با وضعیت تأهل الف) محاسبه میانگین نمرات GHQ در بین افراد متأهل و مجرد نشان داد که میانگین نمرات متأهل‌ها 57/32 بیش از مجردها 45/29 بوده است که با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت که تفاوت میانگین نمرات دو گروه معنی‌دار بوده است. جدول 5: میانگین نمره سلامت روان و خرده مقیاس‌های آن در بین پاسخ‌گویان مجرد و متأهل مجردها متأهل‌ها سلامت عمومی 45/29 57/32 اختلالات اضطرابی 26/5 05/7 اختلالات شبه جسمانی 21/6 64/6 اختلال در کارکرد اجتماعی 05/10 53/10 افسردگی 93/7 34/8 5ـ4) رابطه سلامت روانی و خرده مقیاس‌های آن با سن الف) نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین میزان سلامت روان‌شناختی پاسخ‌گویان و سن آنان درسطح 01/0 رابطة معنی‌داری وجود داشته است (0001/0= sig 182/0= r). به طور کلی نتایج تحلیل‌های این بخش نشان می‌دهد که دانش‌آموزان از بیش‌ترین سلامت روانی برخوردار بوده و نسبت به سایر گروه‌های فعالیتی کم‌ترین اختلالات اضطرابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی را داشته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.