Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی با میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 189 تا 204)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،وضعیت اقتصادی ،جنسیت ،نوجوانان دانش‌آموز

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ، میزان شیوع افسردگی در دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان ، دختران ، نوجوانان ، شیوع افسردگی در نوجوانان دانش‌آموز ، افسردگی خفیف ، میزان شیوع افسردگی در نوجوانان ، پرسش‌نامة افسردگی بک ، شیوع افسردگی در دانش‌آموزان دبیرستانی

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنس و وضعیت اقتصادی خانواده) با میزان شیوع افسردگی در دانش‌آموزان مقطع متوسطة شهرستان ری بود. بدین منظور 388 نفر (166 پسر و 222 دختر) به شیوة نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. دامنة سنی این دانش‌آموزان بین 14 تا 18 سال بود. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌نامة ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامة افسردگی بک (Beck) جمع‌آوری شد و به کمک روش‌های آمار توصیفی، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی شفه (sheffe) و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 8/28 درصد دانش‌آموزان فاقد افسردگی، 2/27 درصد دچار افسردگی خفیف، 6/12 درصد افسردگی خفیف ـ متوسط، 5/19 درصد دارای افسردگی متوسط ـ شدید، 6/11 درصد نیز دچار افسردگی شدید هستند. دختران نسبت به پسران به طور معناداری از افسردگی بیش‌تری برخوردار بودند. تفاوت معناداری بین سنین مختلف از نظر میزان شدت افسردگی یافت نشد، اما در دختران دانش‌آموز، این تفاوت معنادار بود؛ یعنی دختران 17 و 18 ساله نسبت به دختران 15 ساله از افسردگی بیش‌تری برخوردار بودند. هم‌چنین میزان افسردگی در میان خانواده‌ها (به لحاظ سطوح مختلف اقتصادی آن‌ها) تفاوت معناداری وجود داشت؛ بدین معنا که دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌های خیلی ضعیف، ضعیف و متوسط در مقایسه با دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌های با سطوح خوب و خیلی خوب اقتصادی، از افسردگی بیش‌تری برخوردار بودند. و نتیجه این که میزان شیوع افسردگی در نوجوانان دانش‌آموز بسیار بالاست و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در این میزان نقش مهمی ایفا می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"(Birmaher, Ryan, Williamson, brent, Kaufman, Dahl, Perel, Nelson, Kessler, 1995). در این پژوهش ارتباط میان علایم افسردگی با متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس، سن و وضعیت اقتصادی تحت بررسی قرار گرفت که نتایج آن به این شرح است: 1-2) بررسی ارتباط جنسیت و افسردگی برای مقایسة افسردگی مابین دختران و پسران دانش‌آموز، میانگین نمرات افسردگی دانش‌آموزان دختر و پسر با آزمون t مستقل مقایسه شد، که نتایج آن در جدول شماره 2 آمده است. جدول 5: مجموع مجذورات، درجة آزادی، میانگین مجذورات و نسبت F برای مقایسه میانگین‌های افسردگی در نوجوانان دانش‌آموز با سطوح اقتصادی مختلف خانوادگی منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F درون گروه ها بین گروه ها جمع 61/4530 74/34130 36/38661 4 383 387 65/1132 11/89 71/12 P 001/0 جدول 6: تفاوت میانگین‌های نمرات افسردگی بین دانش‌آموزانی با سطوح اقتصادی مختلف خانوادگی گروه‌ها 1 2 3 4 5 1 0 23/0- 58/0- *04/10- ***15/20 2 0 35/0- ***81/9- ***91/19- 3 0 ***46/9- ***56/19- 4 0 10/10- 5 0 *** P 001/0 * P 05/0 3) بحث و نتیجه‌گیری هم‌چنان که بیان شد هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان شیوع افسردگی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت‌شناختی نظیر سن، جنس و وضعیت اقتصادی خانواده در نوجوانان مقطع متوسطة شهرستان ری بود. بررسی انجام گرفته در این پژوهش نتایج مطالعات دیگری را که در آن‌ها به بیش‌تر بودن افسردگی در طبقات اقتصادی ضعیف اشاره شده است تأیید می‌کند؛ بدین معنی که در این مطالعه نوجوانان دانش‌آموز متعلق به سطوح اقتصادی خانوادگی خیلی ضعیف، ضعیف و متوسط، در مقایسه با نوجوانان متعلق به سطوح اقتصادی خانوادگی خیلی خوب و خوب افسردگی بیش‌تری دچار هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.