Skip to main content
فهرست مقالات

کشف و بازیابی تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر اصفهان به کمک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 19 تا 32)

کلیدواژه ها :

اصفهان ،سنجش از دور ،آشکارسازی تغییرات ،کاربری و پوشش اراضی ،لندست

کلید واژه های ماشینی : تغییرات کاربری و پوشش اراضی ، پوشش اراضی شهر اصفهان ، کاربری و پوشش اراضی شهر ، تصویر ، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، طبقه‌بندی ، پوشش اراضی منطقه اصفهان ، کاربری و پوشش اراضی منطقه ، نقشه ، کاربری اراضی کشاورزی مجاور شهر

آشکارساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات می‌باشد، می‌توان بر‌اساس تصاویر چند زمانه سنجش از دور تهیه کرد. لازم به ذکر است که روشهای متفاوت و گوناگونی برای آشکارسازی تغییرات و تحولات کاربریها ارائه شده است. در این تحقیق تغییرات، تحولات کاربری و پوشش اراضی منطقه اصفهان با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست اخذ شد؛ سپس در سالهای 1998و 1990 پردازش رقومی تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی با بهره‌گیری از روشهای پیشرفته ارزیابی شد. در مرحله اول تصاویر یاد شده با استفاده از الگوریتمهای مناسب از لحاظ هندسی و رادیو‌متریک تصحیح شدند؛ آنگاه نمونه‌های آموزشی به‌صورت فازی در ده کلاس کاربری و پوشش به‌وسیله نرم‌افزار Idrisi ایجاد شدند. سپس هر تصویر به طور جداگانه با استفاده از الگوریتم حداکثر مشابهت طبقه‌بندی شد. در مرحله بعد تصاویر طبقه‌بندی شده به کمک روش مقایسه پس از طبقه‌بندی[1] مقایسه شدند. نتایج به‌دست آمده نشاندهنده تغییر وسیع کاربری اراضی کشاورزی مجاور شهر اصفهان به منطقه مسکونی در طول هشت سال می‌باشد. دراین صورت توصیه می‌شود مدیران و برنامه‌ریزان به نظارت هر چه بیشتر بر روند تخریب اراضی کشاورزی در این منطقه توجه کنند.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق تغییرات، تحولات کاربری و پوشش اراضی منطقه اصفهان با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست اخذ شد؛ سپس در سالهای 1998و 1990 پردازش رقومی تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی با بهره‌گیری از روشهای پیشرفته ارزیابی شد. در مرحله اول تصاویر یاد شده با استفاده از الگوریتمهای مناسب از لحاظ هندسی و رادیو‌متریک تصحیح شدند؛ آنگاه نمونه‌های آموزشی به‌صورت فازی در ده کلاس کاربری و پوشش به‌وسیله نرم‌افزار Idrisi ایجاد شدند. انتخاب روش و الگوریتم برای بازیابی و کشف این تغییرات به‌دلیل تأثیر در نتیجه آشکارسازی، اقدامی مهم و اساسی است؛ زیرا که روش انتخاب شده جهت بازیابی و کشف تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در نتایج به‌دست آمده و تفسیر و تحلیل آنها تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد]2[. در این زمینه محققان بسیاری با استفاده از روشهای متعدد پردازش تصویر و تجزیه و تحلیلهای مکانی مناسب در سیستم اطلاعات جغرافیایی به آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی مناطق مختلف جهان پرداخته‌اند ]2،5،4،3،6[. edge enhancement 3ـ 3ـ شناسایی اولیه تغییرات کاربری در تولید تصاویر رنگی کاذب از یک تصویر معمولا هر یک از باندها به یکی از سه رنگ اصلی آبی، سبز و قرمز اختصاص پیدا می‌کنند که از تصویر به‌دست آمده (که در حقیقت تصویر رنگی مجازی است) می‌توان برای تفسیر بصری استفاده کرد. 3ـ 7ـ ایجاد نمونه‌های آموزشی به‌صورت فازی با در نظر گرفتن مثال قبل (کاج و خزان کننده) مقادیر احتمال را می‌توان به تعبیر دیگر دلیلی بر اینکه پیکسل شامل 68 درصد کاج و32 درصد درخت خزان کننده استفاده شود pixel)‌ـ(sub‌ اما در روش نمونه‌های آموزشی قبلی فرض بر این است که هر پیکسل در نمونه‌های آموزشی فقط متعلق به یک کلاس می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.