Skip to main content
فهرست مقالات

تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،جامعه‌شناسی علم ،تعاملات و روابط دانشجویان ،خوداثربخشی دانشجویان ،فضای اجتماعی علم ،مشارکت دانشجویان و رضایت رشته‌ای

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ، اجتماعی ، کنشگری ، دانشجویان انگیزش و انرژی عاطفی ، انگیزش و انرژی عاطفی ، پژوهش ، یادگیری تعاملی ، رضایت ، پیشرفت تحصیلی ، ایجاد انگیزش و انرژی عاطفی

این مقاله بر اساس پژوهشی در بین 361 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم‌اجتماعی تدوین شده است. هدف از ارائه این مقاله ارزیابی مناسبات و تعاملات دانشجویان در قلمروهای گوناگون از جمله در زمینه‌های اجتماعی و آموزشی است. پنداشته‌های نظری این پژوهش برآمده از آرای نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی علم است و بر اساس آنها تعاملات بین دانشجویان در ایجاد انگیزش و انرژی عاطفی و نیز یادگیری و موفقیت تحصیلی آنان تأثیرگذار است. این تحقیق با روش پیمایشی و با کاربرد ابزار پرسشنامه انجام شده و داده‌ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های این پژوهش برخی از فرضیات تدوین شده را اثبات می‌کند. بر اساس این یافته‌ها دانشجویان با یکپارچگی اجتماعی بیشتر یادگیری تعاملی بیشتری دارند. این دانشجویان انگیزش و انرژی عاطفی بیشتری دارند و از رشته تحصیلی و استادان خود راضی‌ترند. دانشجویان یکپارچه‌تر پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند و از خوداثربخشی بالاتری برخوردارند. دستاورد اصلی پژوهش فراهم ساختن زمینه‌های تجربی برای جلب توجه پژوهشگران و سیاستگذاران به اهمیت فضای ارتباطات دانشجویی در پیشرفت تحصیلی و گسترش احساس رضایت و اثربخشی در بین آنان است.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش حاضر میزان اعتماد، دوستی و سرمایه اجتماعی درون دانشگاهی دانشجویان و شناخت مشارکت جمعی آنان در فرایندهای آموزشی و علمی و تأثیر این متغیرها در موفقیت و پیشرفت تحصیلی و ایجاد انگیزه و علاقه به تحصیل بررسی شده و پاسخگویی به سؤالات زیر مد نظر است: - میزان تعاملات اجتماعی و تعاملات آموزشی دانشجویان چگونه است؟ - تعاملات اجتماعی و تعاملات آموزشی چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ - تعاملات دانشجویان با یکدیگر چه رابطه‌ای با میزان رضایت، موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان‌ دارد؟ برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی اهمیت دانشگاه‌ به‌عنوان یک نهاد مکانمند از بین می‌رود و جریان تبادل اطلاعات در فضای مجازی شبکه‌ها صورت می‌گیرد، اما به نظر کاستلز (1380) کیفیت آموزشی در دانشگاهها هنوز به میزان ارتباط رو در رو بستگی دارد و این وضعیت برای مدتی طولانی همچنان ادامه خواهد داشت. جدول4 - تحلیل چندمتغیری یادگیری تعاملی آماره ها متغیرهای وارد شده در معادله و ضرایب بتا ضریب همبستگی چند گانه 435 /0 تعامل اجتماعی دانشجویان ضریب تعیین 2 00 /0 مشارکت علمی ضریب تعیین تعدیل شده 1 3 4/0 مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری ها خطای معیار 188/0 تمایل به کار دسته جمعی عرض از مبدأ (ثابت) 105/0 رضایت از استادان کمیت F 092/0 رضایت از منابع اطلاعاتی سطح معناداری 086/0 سابقه جامعه پذیری بحث و نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های این پژوهش دانشجویان با یکپارچگی اجتماعی بیشتر از نظر آموزشی و یادگیری نیز با یکدیگر تعامل بیشتری دارند و همان طور که کالینز(2000) نشان می‌دهد، دانشجویان یکپارچه‌تر انگیزش و انرژی عاطفی بیشتری دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.