Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 39 تا 54)

کلیدواژه ها :

تعارض نقش ،ابهام نقش ،اضطراب رقابتی ،عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : تعارض نقش و اضطراب رقابتی، ورزشکاران، عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی، ابهام نقش، پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار، پیشرفت تحصیلی، عملکرد ورزشی، نقش، اضطراب رقابتی با عملکرد، واریانس عملکرد ورزشی ورزشکاران گروهی

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی در ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی (کشتی، تنیس و رزمی) و گروهی (فوتبال، والیبال و بسکتبال) است. آزمودنی‌های پژوهش شامل 244 نفر دانشجوی پسر (126 ورزشکار گروهی و 118 ورزشکار انفرادی) بود که به‌صورت تصادفی از میان دانشجویان ورزشکار انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس ابهام- تعارض نقش، پرسشنامه اضطراب رقابتی و چک لیست عملکرد ورزشی استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که هر یک از متغیرهای ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی داری دارند. این همبستگی در ورزشکاران گروهی از انفرادی بیشتر بود. ضریب رگرسیون چند متغیری نشان داد که ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی 36 و 24 درصد از واریانس عملکرد ورزشی را به‌ترتیب در ورزشکاران گروهی و انفرادی تبیین می‌کنند. همچنین، سه متغیر یاد شده 45 و 16 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را به ترتیب در ورزشکاران گروهی و انفرادی تبیین کردند. این نتایج نشان می دهد که افزایش ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی کاهش عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی ر به دنبال خواهد داشت.

خلاصه ماشینی:

"چکیده هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی در ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی (کشتی، تنیس و رزمی) و گروهی (فوتبال، والیبال و بسکتبال) است. A Survey on the Relationship of Role Ambiguity, Role Conflict and Competitive Anxiety with Sport Performance and Academic Achievements in the Athletes Dr. A. Dortaj Assistant Professor of Shahid Bahonar University The aim of present research is to survey on the relationship of role ambiguity, role conflict and competitive anxiety with sport performance and academic achievements in the athletes. The results of Pearson correlation showed that each variable of role ambiguity, role conflict and competitive anxiety have significant relations with to sport performance and academic achievements. The results indicated that high level of role ambiguity, role conflict and competitive anxiety decrease sport performance and academic achievements. با توجه به نتایج پژوهشهای قبلی به نظر می‌رسد که متغیرهای ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی در ورزشکاران، با هم در پژوهشی بررسی نشده‌اند و در خصوص ارتباط این متغیرها نیز با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی کمتر تحقیق شده است. بر اساس این نتایج، میزانF مشاهده شده معنی‌‌دار است (001/0p) و 24 درصد واریانس مربوط به عملکرد ورزشی توسط متغیرهای ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی تبیین می‌شود. بر اساس این نتایج، میزانF مشاهده شده معنی‌دار است(001/0p) و 36 درصد واریانس مربوط به عملکرد ورزشی توسط متغیرهای ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی تبیین می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.