Skip to main content
فهرست مقالات

لزوم وحدت و تمرکز سازمان قضایی و قوانین آن

کلید واژه های ماشینی : اوقاف، موقوفات، قوانین، اداره اوقاف، کیفیت نظارت قانونی وزارت اوقاف، متولی، قضائی، اداره، حق، وقف

خلاصه ماشینی:

"تعرض خاصی هم راجع باین قسمت در اصول آئین‌دادرسی مدنی‌ ضرورت ندارد زیرا مسائل مذکوره کلا از موضوعات قضائی و حقوقی است که‌ قوانین دادگستری حاوی آن میباشد: تفاوتی که در قوانین اوقافی و آئین‌نامه‌های آن با سایر قوانین‌ متجاوز بحقوق و اقتدار قوه قضائیه موجود است این است که در پاره‌ای‌ از موارد ذکری از مراجعه بعدلیه در آن شده است چنانکه ماده 8 قانون اوقاف‌ بآن اشعار داشته و در ماده 72 نظامنامه قانونی آن نیز اشاره شده است و در قانون مصوب بیستم اردیبهشت هزار و سیصد و یازدهم که اساسا بمنظور اخراج موضوعات اوقافی از تکالیف دستگاه دادگستری اختصاصی دارائی وضع‌ گردیده مقرر است که: «دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف‌ راجع بوقفیت اموال منقول و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده 4 قانون‌ 13 آبانماه 1309 راجع بدعاوی بین اشخاص بدولت نبوده در محاکم عدلیه‌ قطع و فصل خواهد شد و لو قبل از تاریخ اجرای این قانون باستناد ماده‌ مزبور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی‌ شده باشد» ولی این مقررات کافی برای رعایت کامل احترام و اقتدار قوه قضائیه‌ نیست و بایستی در عمل آن را بمنصه ظهور آورده رسیدگی بکلیه امور قضائی را از هر قبیل که باشد مخصوص سازمان دادگستری دانست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.