Skip to main content
فهرست مقالات

جواب های قضایی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون، دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها، احکام، قضائی، احکام و نظامنامه‌های عمومی، باصل هشتادونهم متمم قانون اساسی، نظامنامه‌های عمومی ایالتی، ولایتی، قوانین عادی، احکام عمومی و نظامنامه‌های عمومی

خلاصه ماشینی:

"جواب‌های قضائی آقای مجید گنجویان راجع باصل هشتادونهم متمم قانون اساسی که‌ مقرر میدارد:«دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های‌ عمومی ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشد»: دو سئوال ذیل را نموده‌اند که در صفحه 39 شماره 14 این مجله‌ درج شده است: سئوال اول-این حکم شامل قوانینی هم میشود که مخالف با قانون‌ اساسی باشد یا منحصر باحکام و نظامنامه‌های عمومی مصرحه است: سئوال دوم-کلمه«قانون»که در این اصل استعمال شده قانون‌ اساسی است یا قوانین دیگر نیز جزء آن است. » و چون طبق اصل سی‌وسوم قانون مزبور فقط«هر یک از مجلسین‌ حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند»بدون آنکه نظیر چنین حقی را برای دو قوه قضائیه و اجرائیهء در امور قانونی قائل شده باشد بنابراین دیوانخانه عدلیه و محاکم نمیتوانند قوانین مصوبه فوق‌الذکر و احکام ناشیه از آنرا بعنوان اینکه مخالف قانون اساسی است مجری ندارند و این اختیار بطوری که در اصل هشتادونهم نیز تصریح شده فقط شامل احکام‌ و نظامنامه‌های عمومی ایالتی و ولایتی و بلدی و منحصر بآنها است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.