Skip to main content
فهرست مقالات

قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی

کلید واژه های ماشینی : قرارداد هواپیمائی کشوری بین‌المللی، کشورهای متعاهد، قرارداد، هواپیماهای سایر کشورهای متعاهد، پرواز، عوارضی، فراز قلمرو کشورهای متعاهد، سرویس هواپیمائی بین‌المللی اشتغال، فرود، قلمرو

خلاصه ماشینی:

"فصل دوم-پرواز بر فراز قلمرو کشورهای متعاهد حق پرواز خارج از برنامه ماده 5-هر یک از کشورهای متعاهد موافقت مینماید که کلیه هواپیما های سایر کشورهای متعاهد که در سرویس هواپیمائی بین‌المللی اشتغال نداشته‌ باشند حق دارند بشرط رعایت مقررات این قرارداد بر فراز قلمرو آن پرواز نمایند و یا بطور ترانزیت بدون توقف از آنجا عبور کنند و همچنین بدون‌ احتیاج بکسب اجازه قبلی برای مقصودهای غیرتجارتی بآنجا فرود بیایند بشرط اینکه کشوری که بر فراز آن پرواز بعمل میآید حق درخواست فرود آمدن را از هواپیما داشته باشد معهذا هر یک از کشورهای متعاهد این حق‌ را برای خود محفوظ میدارد که بهجهت تأمین سلامت پرواز از هواپیمائیکه‌ مایل بعزیمت بنواحی غیر قابل عبور و یا نواحی که تسهیلات هواپیمائی بقدر کافی در آنجا وجود ندارد بخواهد که راه معینی را طی نماید و یا اینکه اجازه‌ مخصوصی برای این قبیل پروازها تحصیل کند و چنین هواپیما هرگاه مسافر بار یا پست برای کرایه یا اجرت غیر از مسافر بار و پستی که در سرویسهای‌ منظم بین‌المللی هستند داشته باشد بشرط رعایت مقررات ماده 7 حق دارد که‌ مسافر و بار و پست بگیرد و پیاده کند مشروط بر اینکه هر کشوری که در آنجا این مسافرین پست و بارها گرفه یا پیاده میشوند حق داشته باشد که‌ نظامات شرایط و محدویتهائی را که لازم میداند تحمیل نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.