Skip to main content
فهرست مقالات

سلسله مراتب در قوانین (هیرارشی)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قوانین ، احکام ، قوانین بین‌المللی ، مفاد قوانین بین‌المللی مفاد قوانین ، مفاد قوانین ، قرارداد ، قوانین ملی و قوانین بین‌المللی ، قوانین ملی ، مقررات مزبور قوانین ملی ، قانون اساسی

خلاصه ماشینی:

"در بعضی کشورها مثل‌ امریکا اغلب زمان بوجود آمدن قوانین مزبور نیز رعایت میشود بدین معنا که‌ قوانین عادتی بین‌المللی در صورتیکه از لحاظ زمان بمقدار قابل ملاحظه بر قوانین‌ تصویبی دولت مزبور مؤخر باشد اولویت پیدا میکنند بشرط اینکه مخالف مفاد قانون اساسی امریکا نباشند با وجود قبول اولویت قوانین ملی بر قوانین بین‌المللی در محاکم هر کشور از طرف‌ هر دو دسته از حقوق‌دانهای سابق‌الذکر ( scitsinom sitsilaud )معهذا دسته اخیر معتقداند که الزام محاکمه محلی بر رعایت مفاد قوانین ملی در صورت وجود اختلاف با قوانین بین المللی مسئولیت کشور مزبور را درباره رعایت قوانین بین‌المللی که شامل قضیه مورد بحث باشد از بین نمیبرد به عبارت دیگر احکام محاکم محلی را از نظر قوانین بین‌المللی موقتی‌ هستند و به عقیده این عده کشوری نمیتواند از مسئولیتی که طبق قوانین بین‌المللی بر عهده‌ اوست به استناد حکم و یا قوانین محاکم محلی خود شانه خالی کند. در چنین صورت نیز مفاد منشور بطور صریح اولویت تعهدت حاصله از منشور را پیش‌بینی میکند با مقایسه مفاد ماده 20 میثاق 103 منشور در اینحالت نکته مهمی قابل‌ دقت است بدین ترتیب که در چنین حالت میثاق فقط بذکر«هر یک از اعضاء که قبل از ورود در جامعه تعهداتی مخالف با مقررات این اساسنامه نموده باشد مکلف است اقدامات‌ فوری برای آزاد شدن از آن بعمل آورد»اکتفا کرده بود در عمل نیز این پیش بینی میثا از طریق مذاکره با دول مربوطه غیر عناصر جامعه ملل و با جلب موافقت‌ آنها صورت میگرفت،در صورتیکه پیش‌بین منشور فعلی صریح و قطعی بوده و حاکی از اولویت مقررات منشور میباشد: مدارک کنفرانس سانفرانسیسکو(کنفرانسی که تنظیم منشور ملل متحد را بعهده داشت) نشان میدهد که نویسندگان منشور خود متوجه اشکال قانونی اینموضوع بودند ولی از لحاظ اهمیت اصول و مرام‌های ملل متحد برای تأمین صلح وامنیت بین‌المللی و بهبودی اوضاع اقتصادی و اجتماعی جهان تن بقبول پیش‌بینی ماده 103 منشور داده‌اند انعکاس اینرویه بار دیگر در بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد ظاهر میشود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.