Skip to main content
فهرست مقالات

کارشناسی و کارشناس: وظائف اخلاقی کارشناسان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کارشناسان، فنی، تخصص، وظایف اخلاقی کارشناسان، کار، قضائی، متخصصین، حقوق، تخصص فنی، دادگاه

خلاصه ماشینی:

"چندی قبل در فرانسه یکنفر طبیب تحت نظر کارآگاه از نظر فعالیتهای سیاسی قرا گرفته بود و شخص پزشک هم واقف باین امر بود که در مقابل منزلش چند کارآگاه اعمال‌ او را تحت نظر گرفته‌اند اتفاقا روزی بیماریکه مبتلا باوره که ورود و ازدیاد اوره در خون است باو مراجعه مینماید در کلینیک طبیب فورا حالت سکته بمریض دست داده و فوت‌ می‌نماید دکتر از این وضعیت نگران شده و بواسطهء بودن پلیس درب خانه‌اش عقل خود را از دست میدهد و بواسطهء اختلافاتیکه با دولت وقت داشته نگران بوده که این پیشآمد برای او پیراهن عثمان نشود فورا متوفی را در دولابچهء خود مخفی مینماید پس از آن اقارب‌ و بستگان او که انتظار ویرا داشتند بپزشک مراجعه و او را می‌خواهند دکتر منکر آمدن مریض بمطب میشود قضیه را به پلیس مراجعه مینمایند پلیس با کارآگاه وارد خانه دکتر شده و پس از تحقیقات از دکتر و استماع انکار او بتفتیش مبادرت نموده و متوفی را در دولابچه‌ پیدا کرده و قضیه در دادسرا تعقیب میشود بازپرس نظر کارشناسان را برای تشخیص فوت‌ جلب می‌نماید کارشناسان پس از اتوپسی( eispotua )و معاینه نعش و تجزیه محتویات‌ معده در آزمایشگاه نظر میدهد که متوفی در نتیجهء استعمال سیانور فوت کرده بازپرس‌ بر طبق نظر متخصصین و اوضاع و احوال قضیه قرار مجرمیت صادر و ادعانامه تنظیم می‌ نماید هر چند وکیل مدافع او استدلال میکند این اتهام بر موکلم وارد نیست دادگاه توجهی‌ نکرده و حکم اعدام دکتر را صادر و حکم پس از طی مرحلهء فرجامی هم قطعی شده و برای‌ اجراء اعدام بدادسرا میفرستند متهم و وکیلش بوسیلهء کارشناسان متخصص که از اساتید آن‌ زمان بودند تقاضا می‌کنند که مجددا محتویات معده متوفی رسیدگی کرده و آنرا مورد آزمایش قرار دهند که آیا نظریهء کارشناسان قبلی صحیح یا مخدوش بوده است متخصصین‌ سم شناسی( eugolocixoT )پس از نبش قبر و آزمایش محتویات معده با آزمایش‌ محتویات معده اشخاص زنده چنین نتیجه میگیرند که در معدهء هر کس بمیزان معین سیانور وجود دارد و تجاوز از آنمیزان سم محسوب خواهد شد میزان سیانور موجود در معده متوفی‌ کاملا برابری با میزان سیانور موجود در معده اشخاص دیگر اعم از زنده و مرده می‌باشد که این نظریه موجب تجویز اعادهء دادرسی قرار گرفته و پس از قبول درخواست و تجدید رسیدیگی این نظریه از تمام مراکز علمی عالم هم تأیید گردیده و برائت متهم محرز و و دادگاه جنائی مبادرت بصدور حکم برائت و دستور آزادی او نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.