Skip to main content
فهرست مقالات

قوانین

کلید واژه های ماشینی : لایحه قانونی ، ماده ، ماه ، بانک ، تاریخ ، مالیات ، تصویب ، دادگاه ، وکلاء ، متمم لایحه قانونی

خلاصه ماشینی:

"بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی تأسیس‌ بانک ساختمانی مشتمل بر(25)ماده و(7)تبصره تصویب میشود بتاریخ اول بهمن ماه 1331 نخست وزیر-دکتر محمد مصدق‌ 105-تاریخ انتشار نهم بهمن ماه 1331 شماره 36288-1331115 لایحه قانونی راجع بمفایت خریداران اراضی خالصه سیستان‌ از پرداخت خسارت دیر کرد ماده واحد)خریداران اراضی زراعتی خالصه سیستان که اقساط بدهی خود را در سر رسید تادیه ننموده‌اند و خسارت دیر کرد بآن تعلق گرفته است چنانچه تمام اصل‌ بدهی خود را در چهار قسط مساوی از اول فروردین تا آخر اسفند 1332 پرداخت نمایند از تادیه خسارت دیر کرد معاف خواهند بود. هیئت مزبور در تهران صورتی از 175 نفر طبقات هفتگانه ذیل: 1)علماء و دانشمندان و نویسندگان 2)وکلای دادگستری و سر دفتران 3)بازرگانان 4)دبیران و آموزگاران 5)ملاکین و کشاوزان 6)کارگران 7)اصناف و پیشه‌وران جزء از هر طبقه فهرستی مشتمل بر 25 نفر تهیه میکند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی‌ بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه 12 نفر بقید قرعه برای‌ عضویت هیئت منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتبا بکلیه 84 نفری که برای‌ عضویت هیئت منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود را در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت‌ خودداری کنند هیئت مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 175 نفر از خارج تکمیل و بجای‌ افراد مستغنی بقید قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب مینماید سپس فرماندار آنانرا بوسیله رئیس دادگاه استان بدادگاه جنائی محل معرفی میکند رئیس دادگاه استان تا نیمه‌ اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیئت منصفه را باید در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیئت منصفه 42 نفر مقرر میشود که بهمان ترتیب مذکور در فوق(با این تفاوت که از هر یک از طبقات هفت گانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور میشود)انتخاب و معرفی خواهند گشت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.