Skip to main content
فهرست مقالات

ایراد و انتقاد اساسی که به لایحه قانونی مصوب 16 دیماه 1331 دایر به اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دادگاه، ماده، دعوی، حکم محکمه طبق ماده مذکوره، ثبت قابل استیناف، لایحه قانونی مصوب، مدعی، رد دادخواست‌های اعتراض به ثبت، مدیر، حکم

خلاصه ماشینی:

"13-در ماده 182 مقرر گردیده است که در موارد نقص دادخواست اعتراض‌ (مدیردفتر نواقص را کتبا بدهنده دادخواست اطلاع میدهد و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتیکه آنرا رفع‌ ننموده دادخواست بموجب قراریکه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند رد میشود و این قرار به معترض ابلاغ و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌ بدادگاه که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است)این ماده‌ بدون توجه بمواد قانون اصول محاکمات حقوقی و قوانین دیگر تدوین شده و مخالف‌ اصول مسلم میباشد زیرا اولا در مورد رد دادخواست‌های اعتراض به ثبت مخالف و معارض‌ ماده 78،خود لایحه قانونی است چه اینکه ماده مرقوم قرارهای رد و یا ابطال دادخواست را در مورد اعتراض به ثبت قابل استیناف دانسته و ثانیا نکته‌ای که درتدوین ماده 85 مورد نظر نویسندگان لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آئین دادرسی مدنی بوده اینست که‌ خواهان در صورت رد دادخواست می‌تواند از طریق تجدید دادخواست از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید و چون امکان این عمل در مورد اعتراض به ثبت وجود نداشته ماده 478 مرقوم قرارهای رد و یا ابطال دادخواست را مورد اعتراض به ثبت قابل استیناف دانسته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.