Skip to main content
فهرست مقالات

»Lacompensation« تهاتر

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دین، قانون، مدیون، قهری، قانون مدنی ایران، بدهکار، داین، تاجری، قانون مدنی ایران تهاتر، حصول

خلاصه ماشینی:

"قانون مدنی ایران‌ تهاتر را ذیل مادهء 295 باینطریق تعریف کرده است: «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در اینموضوع تراضی‌ نمایند حاصل میگردد بنابراین بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن 0واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین بمقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشودند. شرایط حصول تهاتر قهری: تهاتر بطور کلی یکی از وسائل سقوط تعهدات است(مادهء 264 قانون مدنی‌ ایران)ولی هیچ دینی با تهاتر قهری ساقط نمیشود مگر آنکه با دین مقابل و نسبت‌ بدان واجد پنج شرط ذیل باشد: (1)ماده 388 قانون مدنی آلمان،الالتزامات دکتر ذهنی‌بک ص 468 شرط اول:داین و مدیون بودن شخص طرفین تهاتر: دو دین نزد شخص که هر یک از آنها در عین حال هم داین و هم مدیون‌ است باید موجود باشد. هر گاه دو دین قابل تقویم یا قابل بیک جنس بودند ولی خودشان واجد صفت اتحاد جنسین نبودند آیا تهاتر در آنها حصول می‌نماید؟ مثلا هرگاه یکنفر صدمن پنبه بدیگری مدیون باشد و شخص داین پنجاه هزار متر پارچه بمدیون اولی بدهکار شود آیا می‌توانند در این دو دین حصول تهاتر قهری را ادعا کنند؟ قانون ایران نسبت باین مورد ساکت است و از روح مواد قانون هم نمیتوان‌ جواز یا منعی برای آن استنباط کرد. بعضی اجناس در کشورهای خارجی دارای نرخ‌ رسمی و قانونی« etoC elleiciffo »هستند،هرگاه چنین اجناسی در ایران هم وجود داشته‌ باشند تهاتر بین آنها امکان‌پذیر است زیرا هر دو جنس بحساب دقیق و صحیحی که‌ با قوانین و مقررات انطباق کامل دارد و بهیچوجه از نظر قانون نمیتواند مورد اختلاف‌ قرار گیرد قابل تبدیل بوجه نقد رایج میباشند و دو دین که هر دو وجه نقد رایج شدند حصول‌ تهاتر قهری بین آنها امکان‌پذیر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.