Skip to main content
فهرست مقالات

تصمیمات قضائی

کلید واژه های ماشینی : جهت این‌که دادگاه کیفر شلاق ، دادیار دادسرای استان ، دادگاه ، حکم ، دادرسی ، آئین دادرسی کیفری بشرح حکم ، دادگاه کیفر شلاق تعیین ، دادیار دادسرای استان از جهت ، دادیار دادسرای استان در جلسه ، متهم

خلاصه ماشینی:

"تصمیمات قضائی 1-جزائی‌ حکم شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)دیوانعالی کشور راجع بایراد جرح موضوع مادهء 173 قانون کیفر همگانی شخص 37 ساله اهل و ساکن همدان باتهام ایراد جرح با چاقو در دی ماه‌ سال 30 به شخص دیگر مورد تعقیب دادسرای شهرستان همدان قرار گرفته و پس از تنظیم‌ کیفر خواست دادگاه جنحه محل رسیدگی کرده و با احراز ثبوت بزه متهم را بشرح حکم‌ شماره 167-3159 باستناد قسمت اخیر ماده 173 قانون کیفر عمومی و تبره ذیل‌ آن و رعایت ماده 45 همان قانون بیگماه و نیم حبس تأدیبی قابل خریداری از قرار روزی‌ 50 ریال و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی بدون تعیین ضربه شلاق محکوم نموده‌ متهم از حکم مزبور پژوهش خواسته شعبه سوم دادگاه استان 5 در تاریخ 32212 با حصور دادیار دادسرای استان و غیاب متهم که با ابلاغ وقت در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ دفاعیه هم نفرستاده رسیدگی کرده و بر حسب تقاضای پژوهش و تبعی دادیار دادسرای استان‌ از جهت اینکه دادگاه کیفر شلاق تعیین نکرده بدون احضار متهم و اعلام پژوهش تبعی‌ دادستان استان دادنامه پژوهش خواسته را گسیخته و متهم را طبق قسمت اخیر ماده‌ 173 و تبصره ذیل آن و رعایت ماده 4 قانون کیفر عمومی و ماده 4 اصلاحی بعضی‌ از مواد آئین دادرسی کیفری بشرح حکم شماره 72 مورخ 32212 بیکماه و نیم حبس‌ تادیبی قابل خریداری بقرار روزی 50 ریال و نواختن پنجاه ضربه شلاق در یکروز و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی با قید اینکه رای حضوری است محکوم نموده‌ این حکم در تاریخ 32431 بمحکوم علیه ابلاغ و در تاریخ 3253 ضمن لایحه‌ تقاضای رسیدگی فرجامی نموده پرونده بدفتر دیوانکشور ارسال و بشعبه نهم ارجاع شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.