Skip to main content
فهرست مقالات

تصمیمات قضایی

کلید واژه های ماشینی : دادگاه، ریال هزینه دادرسی، ملحقه بآئین دادرسی کیفری، ریال هزینه دادرسی و سیف‌الله، کیفر، قرار فرجام‌خواسته باستناد ماده، ریال هزینه دادرسی محکوم، سرقت، حکم، هزینه دادرسی و سیف‌الله متهم

خلاصه ماشینی:

"سایه میر و عبدالله دو نفر از متهمین نسبت بدادنامه تسلیم ولی روضان و سیف‌الله‌ ذیل رأی دادگاه پژوهش خواسته‌اند شعبه 1 دادگاه استان در تاریخ 8-5-32 بتقاضای‌ پژوهشی پژوهشخواهان رسیدگی کرده و از جهت ثبوت بزه و تعیین کیفر که با رعایت‌ جهات مخففه صادر شده بدون اشکال دانسته ولی از جهت اینکه دادگاه بدوی بدون رعایت‌ ماده 2 ملحقه بآئین دادرسی کیفری و عدم قید اجراء یکی از مجازاتهای معینه بعنوان‌ کیفر اشد مبادرت بصدور حکم نموده دادنامه پژوهشخواسته را گسیخته و روضان احد از متهمان را طبق ماده 26 و رعایت ماده 45 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 2 ملحقه‌ بآئین‌نامه دادرسی کیفری برای هر یک از شش فقره سرقت بیکسال حبس تأدیبی و پرداخت‌ دو هزار ریال هزینه دادرسی و سیف‌الله متهم دیگر را باستناد مواد مذکور بالا برای‌ ارتکاب هر یک از پنج فقره سرقت بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت یکهزار ریال هزینه‌ دادرسی با قید اینکه یکی از کیفرهای تعیین شده درباره آنان اجرا شود بشرح حکم شماره‌ 120-8-5-32 محکوم نموده محکوم علیهما ذیل این حکم تقاضای رسیدگی فرجامی‌ نموده‌اند و پرونده بدفتر دیوان کشور و بشعبه نهم ارجاع شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.