Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد بیانیه های الجزایر

ISC (43 صفحه - از 231 تا 273)

کلید واژه های ماشینی : الجزایر ، دولت جمهوری اسلامی ایران ، بیانیهء حل و فصل ادعاها ، دولت ، امریکا ، ایالات متحده ، ایران ، بانک مرکزی الجزایر ، مجلس شورای اسلامی ، آمریکا

خلاصه ماشینی:

"با پذیرش این بیانیه و بیانیهء حل و فصل ادعاها منضم به آن‌ توسط ایران و ایالات متحده و بدنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش‌ حساب تضمینی بهره‌دار نزد بانک مرکزی که در بیانیهء اخیر و بند 7 زیر مشخص شده است،و ترتیبات آن طی 30 روز از تاریخ این بیانیه داده‌ خواهدشد،ایالات متحده در ظرف 6 ماه از آن تاریخ جهت انتقال تمام‌ سپرده‌ها و اوراق بهادار ایران نزد مؤسسات بانکی در امریکا به اضافهء بهرهء متعلقه به بانک مرکزی عمل خواهد کرد که بصورت حساب مشروط نزد بانک مرکزی باقی خواهد ماند؛تا زمانی که انتقال و یا برگشت آنها طبق‌ بند 3 بالا الزام‌آور گردد. با پذیرش این بیانیه و بیانیهء حل و فصل ادعاها منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده،و بدنبال پایان یافتن ترتیبات مربوط به گشایش حساب تضمینی که طی 30 روز از تاریخ این بیانیه خاتمه خواهد پذیرفت،ایالات متحده علاوه‌بر دارائیهائی که در بندهای 5 و 6 بالا به آنها اشاره گردید،در مورد انتقال تمام اموال ایران(یعنی وجوه و اوراق بهادار) که در ایالات متحده و در خارج از آن کشور موجود است،به بانک مرکزی‌ اقدام خواهد کرد؛تا زمانی که انتقال و یا برگشت آنها طبق بند 3 بالا الزام‌آور گردد. 9. با پذیرش این بیانیه و بیانیهء حل و فصل ادعاها منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده و با صدور گواهی مشروح در بند 3 بالا توسط دولت الجزایر،ایالات متحده براساس مفاد مقررات قانونی قبل از 14 نوامبر 1979 این کشور،ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران را که در ایالات متحده و در خارج موجود می‌باشد و در چهارچوب بندهای فوق الذکر قرار نمی‌گیرد،به ایران خواهد داد."

صفحه: از 231 تا 273