Skip to main content
فهرست مقالات

استناد به استفاده بلاجهات با وجود رابطه قراردادی

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 7 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد ، استفادهء بلاجهت ، دارا شدن غیرعادلانه ، استناد ، بطلان قرارداد ، دعوای استفادهء بلاجهت ، استناد به استفادهء بلاجهت ، حقوق ، دادگاه ، اصل استفادهء بلاجهت استناد

خلاصه ماشینی:

"دکتر سید حسین صفائی استناد به‌ استفادهء بلاجهت‌ با وجود رابطهء قراردادی برای روشن شدن بحث،نخست به تعریف اصطلاحات مربوط و ذکر برخی از نکات کلی که در این زمینه لازم به نظر می‌رسد،می‌پردازیم‌ (بخش اول)؛سپس عدم امکان استناد به استفادهء بلاجهت در صورت وجود قرارداد صحیح را بر اساس حقوق داخلی و آرای بین المللی مورد بحث قرار می‌دهیم(بخش دوم)؛و سرانجام استناد به استفادهء بلاجهته در صورت‌ ادعای بطلان قرارداد از سوی خواندهء دعوی را بررسی می‌نمائیم(بخش‌ سوم). به تعبیر دیگر استفادهء بلاجهت آن است که بر دارائی شخصی بطور غیرعادلانه‌ و بدون اینکه یک مبنای قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد،به زیان‌ دیگری افزوده شود که در این صورت بر طبق عدالت و انصاف و بر طبق‌ قاعده‌ای که در اکثر کشورها پذیرفته شده است،استفاده‌کننده باید عین‌ مالی را که از این طریق بدست آورده یا بدل آن را به زیان دیده برگرداند. این رأی مربوط به پرونده‌ای است که در آن مقاطعه‌کاری که دلیل‌ کتبی برای قرارداد خود تحصیل نکرده بعنوان استفادهء بلاجهت علیه مالک‌ ساختمانی که در آن کارهائی انجام داده است،اقامهء دعوی می‌کند و دیوان تمیز فرانسه با نقض حکم دادگاه تالی،دعوای استفادهء بلاجهت را غیر موجه تشخیص می‌دهد بلحاظ اینکه بجای یک دعوای مبتنی بر قرارداد که‌ بعلت عدم وجود دلیل کتبی قابل استماع نبوده اقامه شده است. اینها شرایطی هستند که برای اعمال استاپل در حقوق بین الملل ذکر شده است و انطباق یا عدم انطباق آنها با پروندهء مورد نظر باید معلوم شود: اولا ادعای بطلان قرارداد صریح در این نباشد که شرط صلاحیت‌ دادگاه معین هم که در قرارداد بوده است باطل اعلام شده باشد."

صفحه: از 7 تا 38