Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده استمرار در دعاوی بین المللی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 147 تا 170)

کلید واژه های ماشینی : تابعیت ، دعاوی ، قاعده استمرار در دعاوی بین‌المللی ، قاعدهء استمرار تابعیت ، استمرار تابعیت ، دولت ، قاعده ، قاعدهء استمرار تابعیت در دعاوی ، استمرار تابعیت در دعاوی بین‌المللی ، زمان اقامهء دعوی

خلاصه ماشینی:

"بهمین منوال در قضیهء بانک هانور29مطروحه در کمیسیون دعاوی‌ خارجی ایالات متحده،کمیسیون دعوی را رد می‌کند و اظهار می‌دارد که‌ مطابق یکی از اصول کلی حقوق بین المللی،ادعا از زمان ورود زیان تا وقتی که دعوی اقامه می‌شود باید متعلق به تبعهء ایالات متحده باشد،خواه این‌ ادعا در کشور خارجی مشخص مطرح شود یا در هرمرجع صالح دیگر. 32 بنابراین در مواردی،حتی اگر تا زمان ثبت دعوی،تابعیت متضرر استمرار داشته و پس از آن تغییر تابعیت حاصل شده است،دعوی رد می‌شود؛از جمله در قضیهء گوادالوپ‌33مطروحه در کمیسیون مکزیک- فرانسه،کمیسیون بدلیل این‌که خواهان پس از ثبت دعوی،تابعیت فرانسوی‌ خود را از دست داده است،آن را رد می‌کند34ودر قضیه استراب‌35 کمسیون دعاوی خارجی ایالات متحده اظهار می‌دارد:ما مطلعیم که رویه‌ در حقوق بین الملل این است که ادعا از زمان حدوث تا زمان حل و فصل‌ باید مربوط به کسی باشد که تابعیت او استمرار داشته است. 36در قضیهء ناجرا37کمیسیون مشترک دعاوی مکزیک-فرانسه(1928)می‌گوید: «قاعدهء کلی در عرف بین الملل این است که دولت می‌تواند از تبعهء خود حمایت کند مشروط بر این‌که تبعهء مزبور از زمان ورود زیان تا امضای‌ معاهدهء حل و فصل دعاوی،و مستمرا تا زمان اقامهء دعوی یا حتی صدور حکم،در تابعیت دولت یادشده باقی مانده باشد. 65 فیتزموریس می‌گوید:بهترین استدلالی که برای لزوم قاعدهء استمرار تابعیت می‌شود کرد این است که دولت خواهان مایل نیست از دعوای‌ کسی حمایت کند که در زمان ورود زیان،تبعهء او نبوده است و دولت‌ خوانده نیز میل ندارد به کسی غرامت بپردازد که دیگر تبعهء کشوری نیست‌ که قرارداد داوری را امضا کرده است..."

صفحه: از 147 تا 170