Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد بیانیه های الجزایر

ISC (38 صفحه - از 245 تا 282)

کلید واژه های ماشینی : بانک، آمریکا، بانک مرکزی الجزایر، تعهدات، ایران، دولت، اسلامی، نمایندهء امانی، دولت جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار

خلاصه ماشینی:

"ب. انتقال به بانک انگلیس بعنوان سپرده‌پذیر به منظور بستانکار کردن در دفاتر بانک مزبور به نام بانک مرکزی الجزایر بعنوان نمایندهء امانی مندرج در این موافقتنامه،کلیهء اوراق بهادار(غیر از آنچه که در مورد اوراق بهادار دولت آمریکا در فوق ذکر گردیده)و نیز وجوه(شامل وجوه‌ دریافتی از فروش اوراق بهادار فوق الذکر آمریکا)و شمش طلا که‌ خالصیت آن کمتر از خالصیت و مرغوبیتی نباشد که در ابتدا بوسیلهء دولت‌ ایران و سازمان‌ها و مؤسسات و وادهای تحت اختیارش به ودیعه گذارده‌ شده و تحت حفاظت و کنترل فدرال رزرو بوده و در تاریخ انتقال فوق‌ متعلق به دولت ایران و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای تحت اختیارش‌ می‌باشد. 2. بر طبق تعهدات مندرجه در بندهای 5 و 6 و 8 بیانیه،دولت‌ ایالات متحدهء آمریکا دستور انتقال سپرده‌ها و اوراق بهادار متعلق به ایران‌ را که در شعبات و ادارات خارجی بانک‌های آمریکا است و نیز سپرده‌ها و اوراق بهادار متعلق به ایران را که در شعبات و ادارات داخلی بانک‌های‌ آمریکا می‌باشد و همچنین کلیهء موجودی‌های ایران(وجوه و اوراق بهادار)را که در اختیار افراد و مؤسسات تابع مقررات و قوانین آمریکا باشد،صادر خواهد نمود تا به فدرال رزرو بعنوان نمایندهء مالی آمریکا منتقل و سپس‌ توسط فدرال رزرو به بانک انگلیس انتقال یابد تا وجوه مزبور جهت بستانکاری به حسابی که در دفاتر بانک مزبور به نام بانک مرکزی الجزایر بعنوان نمایندهء امانی بر طبق این موافقت‌نامه باز می‌شود،منظور گردد."

صفحه: از 245 تا 282