Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد بیانیه های الجزایر

ISC (55 صفحه - از 201 تا 255)

کلید واژه های ماشینی : داوری ، دیوان داوری ، مادة ، متن قاعدة آنسیترال ، قواعد آنسیترال ، اسناد ، مقام منصوب کننده ، مقررات آنسیترال ، پرونده ، ماده

خلاصه ماشینی:

"مقررات مذکور که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد 1 تهیه و تدوین و تصویب شده است، آئین دادرسی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده می‌باشد؛ با این توضیح که در اجرای بند 2 مادة 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، دیوان داوری در ابتدای کار خود، طی نشستهای متعدد به بررسی و تطبیق مقررات یاد شده با مقتضیات و مفاد بیانیه‌های الجزایر پرداخت؛ ضمن اینکه بموجب بند 1 ماده 1 مقررات آنسیترال نیز تطبیق و اصلاح آن برای اجرا در داوری خاص، مجاز می‌باشد. ماده 9 قواعد آنسیترال با افزودن جمله زیر ابقا می‌شود:‌هرگاه هریک از اعضای دیوان داوری مطلع شود که پرونده خاصی که در دیوان داوری مطرح است متضمن شرایط و اوضاع و احوالی است که احتمال دارد در مورد بیطرفی یا استقلال وی نسبت به آن پرونده شک و تردید موجهی ایجاد کند، عضو مزبور این شرایط و اوضاع و احوال را برای رئیس دیوان داوری، و در صورت موافقت وی، برای طرفهای داوری پرونده فاش خواهد کرد ولدی الاقتضاء در مورد این پرونده از خود سلب صلاحیت خواهد نمود. ماده 13 قواعد آنسیترال با اضافات زیر ابقا می‌گردد: ـ مطالب زیر بعنوان جمله آخر بند 2 افزوده می‌شود: در اجرای مفاد این بند، چنانچه رئیس دیوان داوری پس از مشورت با سایر اعضای دیوان عمومی تشخیص دهد که عدم انجام وظیفة عضوی یا غیرممکن بودن این انجام وظیفه، معلول بیماری موقت یا اوضاع و احوال دیگری است که انتظار می‌رود مدت آن نسبتا کوتاه باشد، آن عضو تفویض نخواهد شد؛ لیکن عضو جانشینی طبق همان رویه‌هائی که در تبصرة 5 مواد 9 تا 12 شرح داده شد، موقتا‌ منصوب خواهد شد."

صفحه: از 201 تا 255