Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 165 تا 196)

خلاصه ماشینی:

"32 (به تصویر صفحه مراجعه شود)در برخی از آرا،ارزش مال خسارت دیده نیز در تشخیص تقصیر سنگین مورد عنایت واقع شده است. برای مطالعهء تقصیر سنگین در حقوق ایالات متحدهء امریکا می‌توان به کتب زیر رجوع کرد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) است: «خودداری ارادی از اجرای یک وظیفهء صریح،با بی‌اعتنائی به نتایج‌ آن نسبت به جان یا مال دیگری. 51 در کتاب یادشده تعاریف متعددی از تقصیر سنگین براساس آرای‌ قضائی نقل شده که برخی از آنها بدین شرح است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)فقدان یا کوتاهی در اعمال مراقبت یا کوشش خفیف. در مورد قراردادهای امانی،نه تنها پاره‌ای قوانین بلکه رویهء قضائی‌ امریکا درجه‌بندی تقصیر و مفهوم تقصیر سنگین را پذیرفته و حتی گفته شده‌ که در این زمینه نظریهء مذکور آنچنان در حقوق امریکا ریشه گرفته است که‌ نمی‌توان آن را از میان برد. تعریف مضیق از تقصیر سنگین باید یادآور شد تعریفی که در مادهء 25 اصلاحی کنوانسیون ورشو و برخی دیگر از قراردادهای بین المللی دیده می‌شود،چه آن را تعریف تقصیر سنگین بدانیم و چه-همانطور که در حقوق فرانسه می‌گویند-تعریف‌ تقصیر نابخشودنی تلقی کنیم،یک تعریف مضیق است و چنانکه در کتاب‌ معروف«دروس حقوق مدنی»تألیف مازوها و شابا آمده است این تعریف‌ مضیق فقط مربوط به حمل‌ونقل هوائی یا دریائی‌90است و در سایر زمینه‌ها قابل اعمال نیست. در برخی از آرای قضائی بویژه آرای فرانسوی‌ معیارهای زیر جهت تشخیص تقصیر سنگین بکار رفته است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)فاحش بودن تقصیر؛مانند موردی که در کشتی،روغن در کنار بسته‌های پارچه گذارده شده باشد."

صفحه: از 165 تا 196