Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد بین المللی

ISC (8 صفحه - از 197 تا 204)

کلید واژه های ماشینی : کمیسیون سازمان ملل متحد ، المللی ، داوری ، مقررات داوری تجاری بین‌المللی ، داوری تجاری بین‌المللی ، کوششها بمنظور تدوین مقررات ، طرح قانون نمونهء داوری تجاری ، حقوق تجارت بین‌المللی ، اصول سازش کمیسیون سازمان ملل ، قانون نمونه دربارهء داوری بازرگانی

خلاصه ماشینی:

"2. از یکصد سال پیش تاکنون برای برطرف کردن این‌ مشکلات،عهدنامه‌ها و کنوانسیونهای چندجانبه و متعددی بمنظور نزدیک نمودن روشهای مختلف‌ داوری و یکنواخت کردن آئین داوری بازرگانی‌ بین المللی بوجود آمده و به تصویب کشورهای‌ مختلف جهان رسیده است که از آنها می‌توان‌ به ترتیب زیر نام برد: 1889 مونته ویدئو -عهدنامهء مربوط به وحدت رویهء دولتهای‌ امریکای جنوبی در مورد حقوق آئین‌ دادرسی. پس از وصول نظرات دولتها و سازمانهای‌ مزبور(که در مجموعه‌ای چاپ و منتشر شد)و بررسی آن نظرات از طرف اعضای کمیسیون سازمان‌ ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی،سرانجام‌ کمیسیون در هجدهمین اجلاس خود که از سوم تا بیست و یکم ژوئن 1985 در وین تشکیل گردید، طرح قانون نمونه برای داری تجاری بین المللی را مورد تصویب قرار داد. 4. دبیرخانهء کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق‌ تجارت بین المللی،قانون نمونه برای داوری تجاری‌ بین المللی را برای تمام کشورهای جهان ارسال‌ خواهد داشت و از آنها خواهد خواست تا مفاد قانون‌ نمونه را در قوانین داخلی خود وارد نموده و تشریفات‌ قانونی لازم را بمنظور تبعیت از اصول و مقررات آن معمول دارند."

صفحه: از 197 تا 204