Skip to main content
فهرست مقالات

نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده امریکا

ISC (98 صفحه - از 111 تا 208)

کلید واژه های ماشینی : تابعیت، دعاوی، داوری، دیوان، دولت، دیوان داوری دعاوی ایران، تابعیت مضاعف، حقوق، اتباع، ایران

خلاصه ماشینی:

"P} بدون قصد تکرار مطالب مذکور و صرفا بمنظور یاد آوری، متذکر می‌گردد که در این پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود 4P}، بند یک ماده 2 5P}و بند یک(الف)ماده 7 6P}بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذیربط 7P} دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود اقامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تأیید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تأیید پاسخ مثبت خود بدان، هر دو مقدمتا به متن مواد فوق الذکر استناد نموده و با ادعای وضوع متن، از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول، با استفاده از قواعد شناخته شده تفسیر، بررسی خود را صرفا محدود به تبیین معنای متن مواد فوق الذکر نماید. I. RIV P} آن در مواردی که یکی از شرایط دو گانه مزبور محقق نباشد، باید محدودیتهائی قائل شد؛زیرا در صورتیکه دولت خوانده در وضع قوانین داخلی خود، محدودیتهای مقرر در حقوق بین‌الملل نسبت به حاکمیت ملی را مراعات ننموده باشد، موضوع تابعیت مضاعف خواهان در یک محکمه بین‌المللی نیز بسیار دشوار می‌باشد و به همین نحو، بر خلاف انصاف است که به دولتی اجازه داده شود با فردی همواره به عنوان خارجی رفتار کند، ولی بعد صرفا به قصد دفاع از خود در مقابل یک دعوای بین‌المللی، تابعیت مضاعف او را مورد اعتراض قرار دهد»."

صفحه:
از 111 تا 208