Skip to main content
فهرست مقالات

منابع حقوقی بیع تجاری بین المللی

نویسنده:

ISC (48 صفحه - از 5 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : بیع، حقوق، منابع حقوقی بیع تجاری، قرارداد، تجاری، بیع بین‌المللی، داوری، قانون، بیع تجاری بین‌المللی، تجارت بین‌المللی

خلاصه ماشینی:

"زیرا از یک طرف بند یک از مادهء اول کنوانسیون به نحوی تنظیم گردیده که‌ هرگاه سیستم تعارض قوانین حاکم برقرار داد،منجر به لزوم اجرای قانون‌ کشوری شود که قانون متحد الشکل را به امضاء رسانده و آن را تصویب نموده‌ است،مقررات قانون مذکور نسبت به قرارداد قابل اجرا خواهد بود،حتی‌ اگر کشور متبوع یکی از طرفین،کنوانسیون را امضاء نکرده باشد،و از طرف‌ دیگر بموجب بند 3 از مادهء اخیر الذکر،قانون متحد الشکل بر بیع تجاری و بیع مدنی یکسان قابل اعمال است و این چیزی است که در کنوانسیون‌ لاهه وجود نداشت. 53آرای داوران در صورتی‌ می‌تواند در تدوین حقوق حاکم بر بیع بین المللی نقش داشته باشد که‌ داوران بتوانند برای حل معضلات اعمال تجاری بین المللی راه حلهای‌ ویژه‌ای بیابند که در قوانین داخلی کشورها موجود نباشد؛و الا در صورتیکه‌ فروشندگان و خریداران بین المللی با وجود مراجعه به داوری برای حل‌ منازعات خود،داور را مکلف به رعایت قواعد ماهوی ملی خویش بنمایند، توسعهء داوری به عنوان منبع مهم حقوق مزبور،غیر قابل تصور خواهد بود. قانون مدنی سوئیس نیز در مادهء یک خود اهمیت ویژه‌ای برای تصمیمات قاضی قائل‌ شده است: Adefautd''unedispositionlegaleapplicable,lejugeprononceselonledroitcoutumieretadefautd''unecoutume,selonlesreglesqu,iletablira » به همین نحو در توسعهء حقوق حاکم بر روابط تجاری بین المللی نیز می‌توانند منشأ اثر باشند و مطالعه و بررسی رویهء قضائی فرانسه بخوبی نشان می‌دهد که قضات بیش از پیش-بویژه از جنگ جهانی دوم به این سو که تجارت‌ بین المللی توسعهء بسزائی پیدا کرده است-نیازهای خاص بیع بین المللی‌ را در تصمیمات خود مد نظر داشته و برای آنها اهمیت قائلند."

صفحه: از 5 تا 52