Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد بین المللی

ISC (8 صفحه - از 215 تا 222)

کلید واژه های ماشینی : کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل، معاهدات، قواعد آمره حقوق بین‌الملل، کنوانسیون، وین، مقررات حقوقی معاهدات بین‌المللی، کار کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان، حل و فصل اختلافات، کنوانسیون وین، حقوق بین‌الملل

خلاصه ماشینی:

"لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد دو مسئله رعایت قواعد آمره حقوق بین‌الملل 7P}(مواد 53 و 64)و روش حل و فصل اختلافات بین‌المللی(ماده 72)هستند که در معاهده مذکور پیش‌بینی شده‌اند. بموجب ماده 66 در صورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر مواد 53 و 64(راجع به قواعد آمره حقوق‌ بین‌الملل)، هر دولت متعاهد می‌تواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده اختلافات ناشی از دیگر مواد بخش پنجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمه آن پیش‌بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. علی‌رغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمره حقوق بین‌الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتب می‌باشد، کنوانسیون وین در باره حقوق معاهدات اهمیت فوق العاده خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین‌الملل حفظ کرده است."

صفحه:
از 215 تا 222