Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 5 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت مدنی خسارات آلودگی، خسارات، خسارات آلودگی نفتی، کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی، کنوانسیون، صندوق بین‌المللی جبران خسارات آلودگی، جبران خسارات، جبران خسارات آلودگی نفتی، کنوانسیون مسئولیت مدنی، صندوق جبران خسارات آلودگی نفتی

خلاصه ماشینی:

"مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد مهرداد سیدی مقدمه اگر تصادفی بین کشتی‌های نفتکش در نزدیکی سواحل ما در خلیج فارس و دریای عمان رخ بدهد، چه کسی مسئول تأمین خسارات آلودگی دریا ناشی از چنین حادثه‌ای است؟ چه اقداماتی می‌توان به‌طور قانونی برای جلوگیری، تقلیل و از بین بردن اثرات آلودگی ناشی از این قبیل حوادث کشتیها به‌عمل آورد؟ در پاسخ به سؤالات فوق به‌طور کلی باید گفت اگر حادثه در محدودة دریای سرزمینی 1 رخ دهد، دولت ساحلی می‌تواند هر اقدامی را که مقتضی بداند، صرفا با در نظر گرفتن اصل تناسب، انجام دهد؛ زیرا کشتی در چنین صورتی دیگر در حال عبور صرف نیست و نمی‌تواند از مزایای «عبور عرض دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین موجود 12 مایل دریایی از خط مبدأ تعیین شده است. در آن زمان حقوق بین‌الملل درباره خسارات آلودگی نفتی چندان پیشرفت و تحولی نیافته بود و بیشتر دولتها این برداشت را داشتند که حق مداخله نسبت به حادثه‌ای که بیرون از آبهای دریای سرزمینی آنها رخ می‌دهد، حتی در صورتی‌که سواحل آنها را مورد تهدید قرار دهد، ندارند و جبران خسارات وارده تا حدود زیادی بستگی به توانایی مدعی برای ثبوت غفلت صاحبان کشتیها دارد. تنها شرایط یا محدودیتهایی که برای استفاده از این حق در نظر گرفته شده به شرح زیر است، ولی حتی این محدودیتها را نیز می‌توان در شرایط اضطراری شدید 1 کنار گذاشت: الف ـ اقدامات متناسب با تهدید یا خسارات باشد (مواد 1 و 5)، ب ـ اقدامات متناسب با خطر موجود باشد، ج ـ حداکثر تلاش برای احتراز از آسیب‌رسانی به‌عمل آید، د ـ در صورت امکان با دولت صاحب پرچم، صاحبان کشتی و بیمه‌گران مشورت شود، هـ ـ هرکس که احتمال دارد مداخله نسبت به او تأثیری بگذارد، مطلع شود."

صفحه:
از 5 تا 20