Skip to main content
فهرست مقالات

تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین المللی معاصر

نویسنده:

ISC (142 صفحه - از 21 تا 162)

خلاصه ماشینی:

"مطلب دوم وظیفه رئیس جمهور نسبت به امضای معاهده آیا رئیس جمهور می‌تواند از امضای نهایی معاهده‌ای که قبلا با موافقت هیئت وزیران با کشور خارجی منعقد شده و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، امتناع نماید؟ به عبارت‌ دیگر، آیا تنظیم‌کننده روابط قوای سه گانه و یا رئیس قوه مجریه (اصل 113 قانون اساسی) می‌تواند مانع لازم‌الاجرا شدن معاهده گردد؟ در سالهای گذشته گفته می‌شد با توجه به مشابهتی که بین تشریفات وضع قانون داخلی و ترتیبات تصویب معاهده بین‌المللی وجود دارد 2 طبیعتا چنانچه رئیس جمهوری در مهلت معین معاهده را امضا ننماید، نخست‌وزیر به استناد قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل 123 Depository. قبل از اینکه در صفحات آتی به تفصیل اهمیت و نقش تصویب معاهدات را در حقوق معاصر ایران بررسی نماییم، جا دارد به این نکته اشاره کنیم که در رژیم سابق ایران به لحاظ اینکه تصویب معاهده بین‌المللی عموما با تصویب قانون داخلی یکسان تلقی می‌شده، لذا از نظر شکلی مداخله رئیس کشور در دو مرحله انجام می‌گردیده است: نخست مرحله توشیح قوانین بود که طبق روال معول همیشه ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس رسیده بود به ضمیمه متن معاهده در روزنامه رسمی چاپ می‌شد و عنوان آن نیز معمولا «فرمان همایونی دایره به اجرای قانون تصویب (و یا اجازه مبادله) عهدنامه مودت بین دولت ایران و ..."

صفحه: از 21 تا 162