Skip to main content
فهرست مقالات

قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 297 تا 330)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد ، تهاتری ، قراردادهای تهاتری ، معامله ، فروش ، فروشنده ، خریدار ، بازرگانی ، بازرسی ، تنظیم

خلاصه ماشینی:

"البته باید توجه داشت که به لحاظ نیاز مبرمی که کشورهای صنعتی به محصولات نفتی دارند، معاوضه نفت خام در حکم پرداخت به ارز خارجی است، و حتی در مقام معاوضه نفت خام با طرحهای بزرگ صنعتی که ممکن است اهمیت خاصی در اقتصاد یک کشور غربی داشته باشد، معاوضه یا تهاتر نفت، بیشتر برای کشور صادرکننده محصول صنعتی سودآور است؛ زیرا هم موفق به تأمین سوخت مورد نیاز خود گردیده و هم بازار مناسبی برای فروش محصولات خود، آن هم به خریداری که بهای آن را نقدا می‌پردازد، پیدا کرده است. در شرایطی که هنوز اجرای احکام مدنی در کشورهای مختلف با مشکلات و موانع عدیده روبرو است، 1 مصلحت موکل ایجاب می‌کند که هرگاه طلبی از یک مؤسسه خارجی داشته باشد، اگر قرارداد فاقد شرط داوری است، مستقیما به دادگاه اقامتگاه خوانده مراجعه کند؛ زیرا به فرض که در دادگاه دیگری از جمله دادگاه محل اقامت خود حکمی تحصیل نماید، برای اجرای آن ناگزیر خواهد شد به همان دادگاه اقامتگاه خوانده متوسل شود و گاه تشریفات اجرای حکم خارجی به‌قدری مشکل است که شروع دعوی ـ البته اگر مستندات کافی باشد ـ در همان محکمه ساده‌تر و عملی‌تر خواهد بود. همچنین تعهد خواهد نمود که ثمن معامله را در سررسیدهای مقرر در قرارداد اصلی به فروشنده پرداخت و دین خریدار تهاتری را مبرا کند؛ اما در تنظیم چنین قراردادهایی باید دقت کرد که فروشنده تهاتری درخصوص پرداخت به‌موقع بهای کالای موقع تهاتر، با شرکت واسطه مورد بحث مسئولیت تضامنی داشته باشد."

صفحه: از 297 تا 330