Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد بین المللی کنوانسیون راجع به مرور زمان در بیع بین المللی کالا (1974) و پروتکل اصلاحی آن (1980)

ISC (34 صفحه - از 331 تا 364)

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون ، مرور زمان ، مرور زمان در بیع بین‌المللی ، بیع بین‌المللی کالا ، قراردادهای بیع بین‌المللی کالا ، حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل ، قرارداد ، اسناد بین‌المللی کنوانسیون ، تجارت طرفین قرارداد بیع بین‌المللی ، طرفین قرارداد بیع بین‌‌المللی کالا

خلاصه ماشینی:

"ماده 2: از نظر این کنوانسیون: (الف) یک قرارداد بیع کالا درصورتی بین‌المللی تلقی خواهد شد که در زمان انعقاد قرارد محل تجارت فروشنده و محل تجارت خریدار در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد؛ (ب) این واقعیت که محل تجارت طرفین در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه واقعیت مزبور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمانی پیش از آن استنباط گردد، (ج) هرگاه طرف یک قرارداد بیع کالا در بیش از یک کشور دارای محل تجارت باشد محل تجارت او محلی خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوالی که در زمان انعقاد قرارداد بر طرفین معلوم بوده یا مد نظر آنها قرار گرفته است، نزدیکترین رابطه را با قرارداد و اجرای آن دارد؛ (د) هرگاه طرف یک قرارداد فاقد محل تجارت باشد، محل اقامت عادی او ملاک خواهد بود؛ (هـ) تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصوصیت مدنی یا تجاری طرفین یا خود قرارداد محل توجه واقع نخواهد شد. ماده 11: هر کشوری که طبق مواد 8، 9 و 10 از پروتکل حاضر، طرف متعاهد کنوانسیون مرور زمان (1974)ـ با اصلاحاتی که توسط این پروتکل در آن به‌عمل آمده است ـ واقع می‌شود، در رابطه با هر کشوری که طرف متعاهد کنوانسیون مزبور بوده ولی هنوز طرف متعاهد پروتکل حاضر واقع نشده است نیز طرف کنوانسیون 1974 به‌صورت اصلاح نشده، تلقی خواهد شد مگر آنکه کشور مذکور خلاف آن را به امین اعلام نماید."

صفحه: از 331 تا 364