Skip to main content
فهرست مقالات

اندیشه هائی در خصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری های بین دولتها و اتباع دول دیگر

مترجم:

ISC (40 صفحه - از 27 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : دولت ، عهدنامه ، حقوق ، مصونیت ، دادگاه ، داوری ، عهدنامه حل و فصل اختلافات ، قضائی ، تابعیت ، فصل اختلافات مربوط‌به سرمایه‌گذاریها

خلاصه ماشینی:

"به همین جهت می‌توان از خود پرسید: با اینکه مؤسسات فوق که به‌موجب قانون داخلی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند حق دارند به‌نام خود قراردادهای سرمایه‌گذاری با اتباع دولتهای دیگر امضا کنند، و با وجود آنکه دولتهای متبوع آنها صریحا اعلام کرده‌اند آن مؤسسات می‌توانند اختلافات خود را به صلاحیت مرکز ارجاع نمایند، به چه دلیل بند 3 ماده 25 عهدنامه باز هم ارجاع اختلاف ناشی از قراردادی را که منشأ آن همان قرار داوری نیز هست، منوط‌به تصویب خاص دولت مزبور می‌سازد؟ این آیین پیچیده ممکن است مانع از تحقق هدف مورد نظر عهدنامه یعنی حل و فصل سریع و آسان اختلافات گردد. اگر توجه داشته باشیم که عهدنامه‌های مربوط‌به این موضوع مانند پروتکل 24 سپتامبر 1923 ژنو، 1 عهدنامه 26 سپتامبر 1927 ژنو، 2 عهدنامه 10 ژوئن 1958 نیویورک 3 و عهدنامه اروپایی 1961 مربوط‌به داوری بازرگانی، اجرای احکام داوریهای خارجی را به حصول شرایط متعددی موکول ساخته و موارد احتمالی رد آن را وسعت بخشیده‌اند، ملاحظه خواهیم کرد که قاعده مورد بحث در این خصوص نمایانگر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای است (گرچه به لحاظ دولتهای ارجاع‌کننده اختلاف به داوری نمی‌توان آرای داوری صادره ناشی از اجرای عهدنامه را به مفهوم خاص کلمه «احکام داوری خارجی» (ماده 36) تلقی کرد)، اما ماده 55 به‌نحوی مفاد ماده 54 را بی‌اثر می‌کند؛ زیرا به‌موجب آن ترتیبات ماده اخیر نمی‌تواند استثنائی بر حقوق و قوانین جاری و معتبر کشورهای متعاهد درخصوص مصونیت اجرایی آن کشور یا کشورهای بیگانه به‌وجود آورد."

صفحه: از 27 تا 66