Skip to main content
فهرست مقالات

چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

نویسنده:

ISC (48 صفحه - از 5 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : چک ، برات ، قانون ، قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل ، تجارت ، حقوق ، تعهدات ، پیمان ، قوانین و مقررات ، سفته

خلاصه ماشینی:

"نظر به اینکه طرفهای ایرانی همواره از قبول حاکمیت قانون خارجی در مورد قرارداد منعقده با طرفهای خارجی اکراه دارند و ترجیح می‌دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانین ایران و در صلاحیت محاکم ایرانی باشد، از این رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرفهای خارجی ناگزیر از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوریهای داخلی و غالبا بین‌المللی می‌گردند و وقتی اختلافات به داوریهای بین‌المللی ارجاع شد، هیئت داوری حسب قاعده کلی، قواعد معمول حقوق بین‌الملل خصوصی در انتخاب قانون صلاحیت‌دار، قاعده تعارض کشور محل اجلاس خود را درنظر می‌گیرد و ارجاع اختلافات را به داوری بین المللی، قرینه‌ای بر تفسیر اراده متعاملان در قابلیت اعمال قانون محل اجلاس داوران تلقی خواهد نمود. به این نظر شویم که ب ه‌موجب ماده مذکور اولا تعهدات ناشی از عقود تابع محل انعقاد است و از آنجا که قاعده تعارض باید حسب طبیعت قاعده از قانون ماهوی تبعیت کند، صدر ماده 968 جنبه اختیاری دارد؛ پس چون متعاملان در روابط قراردادی خود به‌موجب قانون ایران اختیار نسبتا زیادی در عدم رعایت مقررات تفسیری قانون ایران دارند، از این‌رو باید منطقا حق داشته باشند قانون صلاحیت دار حاکم بر تعهدات قراردادی خویش راـ در حدود قوانین آمره ـ خود انتخاب کنند؛ ثانیا ذیل ماده اختصاص به اتباع خارجی دارد و چون قانونگذار چنین فرض کرده است که اتباع خارجه اساسا تمایل به حکومت قوانین ایران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند، از این‌رو در مورد آنان اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است."

صفحه: از 5 تا 52