Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اجمالی مفهوم حقوقی «J.V.» در حقوق آمریکا و حقوق بین الملل

نویسنده:

ISC (76 صفحه - از 53 تا 128)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، امریکا، Partnership، سرمایه، دادگاه، اقتصادی، تجاری، شریک، تعهد، قانون

خلاصه ماشینی:

"صورت دیگر قضیه این است که طرفین مشارکت به دلایلی از تشکیل شرکت به نحو مذکور امتناع نموده، با انعقاد قراردادی که حاکم بر روابط فیمابین خواهد بود خود به اجرای طرح مبادرت می‌کنند. 1 در این قرارداد حاصل توافق طرفین در مورد اجرای طرح مشترک گنجانیده می‌شود که اصول سیاست کلی و روح قراردادی حاکم برروابط آینده آنها را در برخواهد داشت و برای تفسیر و فهم قراردادهای بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت. درخصوص ماهیت حقوقی رابطه بین طرفین مشارکت و نمایندگان آنها باید گفت که این امر به مثابه وکالت بوده و در قوانین برخی از کشورها چون فرانسه 1 و امریکا بدان تصریح شده است. می‌تواند اجرای قرارداد را خواستار شود؟ مثلا در مورد استخدام کارگرانی برای انجام طرح، هرگاه قرارداد اصولی فسخ شده باشد، آیا این کارگران می توانند خواستار اجرای قرارداد کار خود با کارفرما شوند؟ از موارد دیگر، تضاد بین قرارداد اصولی و قراردادهای پیوست، مسئله مربوط به قانون قابل اجرا و روش حل اختلاف است. این فرض غیرقابل اجتناب به‌نظر می‌رسد، زیرا مثلا اگر موضوع قرارداد اصولی ایجاد تأسیسات پتروشیمی بوده باشد و بعدا به علتی مجموعه طرح با شکست مواجه شود و منتهی به فسخ قرارداد اصولی گردد، مهندسانی که به این منظور رابطه قراردادی ایجاد کرده‌اند و در قالب قراردادهای پیوست متعهد به انجام قسمتهای مختلف پروژه هستند، با دریافت غرامت، رابطه خود را خواهند گسست و در نتیجه این قراردادها نیز منفسخ خواهند شد. در حقوق امریکا روش ساده تری از داوری برای حل اختلاف معمول شده و آن عبارت است از ارجاع قضیه به شورایی مرکب از مدیر یا مدیران طرفین مشارکت که حتی می تواند با دعوت از شخص ثالث مورد قبول همه تشکیل یابد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید."

صفحه:
از 53 تا 128