Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی داوران- مطالعه ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی

نویسنده:

مترجم:

ISC (66 صفحه - از 219 تا 284)

کلید واژه های ماشینی : داوری ، مسئولیت مدنی داور ، دعوای مسئولیت مدنی علیه داور ، مصونیت ، مسئولیت مدنی ، قضایی ، قضات ، دادگاه ، دعوای مسئولیت مدنی ، طرح دعوای مسئولیت مدنی

خلاصه ماشینی:

"همچنین، هنگام صدور حکم به اینکه آیا قرارداد داوری متضمن مسئولیت مدنی داور است یا باید مصونیت داور را از آن استنباط نمود، محاکم در تفسیر خود از این شاخص استفاده می‌کنند که داوری، به عنوان طریقة جانشین برای حل و فصل سنتی اختلافات، از چه جایگاه و اهمیتی در نظام حقوقی حاکم بر قرارداد داوری برخوردار است؛ به‌طوری‌که هر اندازه داوری در یک نظام حقوقی مقبولیت و رواج بیشتری داشته باشد، احتمال قوی‌تری وجود دارد که دادگاهها در تفسیر خود از قرارداد داوری به این جانب متمایل شوند که قصد طرفین بر این بوده که در مورد مسئولیت مدنی داوران نیز همان ضابطه و ملاکی اعمال گردد که نسبت به قضات محاکم حاکم و قابل اجراست. با این توضیح که در آراء صادره در پرونده‌های «آسترن»، «کوری»، «اوتربورگ» و «ملادی» دادگاه برای این قبیل مؤسسات مصونیتی عام را پذیرفته و آنها را صرفا از بابت اقداماتی که «آشکارا با رسیدگی داوری بی‌ارتباط‌اند» ضامن و مسئول دانسته است، در حالی که در پروندة «بار» دادگاه حکم داده که تعیین تکلیف در مورد مسئولیت و یا معافیت موکول به این است که آیا اعمال حسب ادعا نادرست و ضمان‌آور مؤسسة داوری در مقام حل و فصل قضایی اختلاف انجام شده یا آنکه صرفا دارای طبعی اداری و اجرایی بوده است؟ دیدگاه مندرج در رأی اخیر‌الذکر مستدل‌تر و قانع‌کننده‌تر به نظر می‌رسد به ویژه اگر توجه داشته باشیم که گرایش اخیر دیوان‌عالی ایالات متحده نیز بر این است که، در هنگام اخذ تصمیم در مورد تعلق یا عدم تعلق مصونیت به عمل قاضی، بین اعمال دارای ویژگی قضایی و سایر اقدامات قاضی تفکیک قائل شود."

صفحه: از 219 تا 284