Skip to main content
فهرست مقالات

دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل

نویسنده:

ISC (84 صفحه - از 1 تا 84)

خلاصه ماشینی:

"comتاریخ دریافت: 13/11/88 تاریخ تأیید: 10/7/89 طرح مسئله از جمله مباحث مهم در میان اصولیان، فقیهان و مفسران اسلامی این بحث است که آیا خداوند متعال، از واژگان و جملات قرآن کریم فقط یک‌معنا و مفهوم را قصد کرده است، یا معانی و احکام متعددی را اراده نموده است؟ در صورت پذیرش فرضیه اول، مفسر یا فقیه در تفسیر قرآن و استنباط احکام از آن فقط باید به‌دنبال یک‌معنا و حکم ـ که مقصود واقعی خداوند است ـ باشد و دیگر احتمالات مطرح‌شده درباره هریک از آیات قرآن را مردود شمارد؛ اما اگر فرض دوم اثبات گردد، برای مفسر و فقیه جایز خواهد بود که از هریک از آیات قرآن، بیش از یک‌معنا و حکم برداشت نماید و آنها را به‌عنوان مقصود و مراد خداوند، به‌دیگران ارائه دهد. (همان: 293) وی در جای دیگری می‌نویسد: بنا به مقتضای حکم عقلا و مبنای آنان در قوانین عرفی، که مبتنی بر ارشاد و تنظیم جوامع بشری و جلوگیری از هرج‌ومرج است، نباید این نوع استعمال در کتاب و سنت جایز باشد؛ اما درصورتی‌که قرینه قطعی وجود داشته باشد، پذیرفتن آن مشکلی به‌وجود نمی‌آورد؛ برای مثال: وقتی در قرآن امر شده که بر «صعید» تیمم کنید و فرض کنیم که صعید مشترک میان دو معناست: یکی خاک و دیگری سنگ، می‌توان ادعا کرد که عدم نصب قرینه بر یک معنا، نشان می‌دهد شارع هردو معنا را اراده کرده است؛ اما از مراجعه به اشباه و نظایر این مورد و نیز مراجعه به ارتکاز ذهنی و وجدان، چنین به‌دست می‌دهد که در امثال این مورد، جمله مجمل است."

صفحه: از 1 تا 84