Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش پایبندی دینی دانشجویان (2)

نویسنده:

ISC (39 صفحه - از 63 تا 101)

کلید واژه های ماشینی : دینی، پایبندی، سنجش پایبندی دینی، پایبندی دینی، سنجش، سنجش پایبندی دینی دانشجویان، عقاید، خدا، پایبندی پاسخگویان به اخلاق مذهبی، پایبندی به اخلاق مذهبی

خلاصه ماشینی:

"برای تعیین‌ میزان اعتبار سؤالات و معرفهای مختلف از روش همبستگی درونی گویه‌ها استفاده‌ شده است که در این روش جمع نمرات هر بعد یا کل متغیرها با نمرهء هریک از اجزای(یا معرفها)تشکیل دهندهء آنها بی‌اینکه نمرهء خود آن جزء یا معرف در نمره‌ جمع حضور داشته باشد در رابطه می‌گذاریم چنانچه این متغیرها از همبستگی‌ قویی برخوردار باشند و رابطهء آنها قابلیت تعمیم نتایج بدست آمده از جمعیت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمونه به جمعیت تحقیق را نیز داشته باشد(معنی‌دار باشد)به معنی آن است که‌ سؤال یا گویه موردنظر از ویژگیهای لازم برای سنجش متغیر خود و یا از اعتبار کافی‌ برخوردار است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول(1-5-4):درصد پایبندی به آداب و سنن و احکام پاسخگویان،سنجش با طیف(054- (N (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول(2-5-4):درصد پایبندی به آداب،سنن و احکام مذهبی پاسخگویان،سنجش با سؤال(054- (N (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول(6-4):همبستگی پایبندی آداب،سنن و احکام‌ مذهبی با متغیرهای تشکیل‌دهنده آن(054- (N (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-3-1-4-اعتبار سنجش پایبندی به آداب،سنن و احکام مذهبی: در اینجا نیز برای تعیین اعتبار گویه‌ها از ضرائب همبستگی آنها استفاده شده که‌ چگونگی آن در جدول آمده است همبستگی آنها قوی و معنی‌داری گویه با بعد آداب،سنن و احکام مذهبی بسیار بسیار زیاد(+++-0/100)یا بسیار زیاد(++- 0/200 تا 0/1)می‌باشد. جدول(11-4):همبستگی میان پایبندی به ارزشهای دینی با متغیرهای تشکیل‌دهنده آن(054- (N (به تصویر صفحه مراجعه شود) از بررسی جداول و ضرائب همبستگی هر سه متغیر(جداول 2-4،4-4،6-4، 9-4،11-4 و 21-4)با اجزاء آنها و باهم می‌توان نتیجه گرفت: 1-گویه‌های طرح شده برای سنجش این متغیرها معتبر هستند و نتایج بدست‌ آمده از آنها قابل اطمینان می‌باشد و نتایج حاصله را میتوان به تمامی افراد جامعه‌ آماری(دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال)تعمیم داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.