Skip to main content
فهرست مقالات

جنگ و مهاجرت: نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم استان فارس

نویسنده:

کلیدواژه ها :

وضعیت اقتصادی ،سازگاری ،انطباق ،همانندگردی

کلید واژه های ماشینی : سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی، استان فارس، مهاجران جنگی خوزستانی، مهاجران جنگی، سازگاری، مهاجرت، مقصد، مقیم استان فارس، اجتماعی، اقتصادی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم شهرهای شیراز، فسا و کازرون در استان فارس است. روش مطالعه، از نوع پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات مورد نیاز آن در سه ماهه اول سال 1378 جمع آوری شده است. بر اساس آمار موجود در واحد بنیاد امور مهاجران جنگ تحمیلی، مستقر در استانداری استان فارس، تعداد خانواده‌های باقیمانده مهاجر جنگی در سه شهر یاد شده در حدود 2000 خانواده است که تقریبا نیمی از این تعداد تحت پوشش اداره بهزیستی استان فارس قرار دارند و نیمی دیگر مستقل و خودبسا هستند. با توجه به محدودیت بودجه و نیروی انسانی، به جای مطالعه کل جامعه آماری، نمونه معرفی در حدود 330 خانواده (به ترتیب در شیراز 265 خانواده، در فسا 34 خانواده و در کازرون 31 خانواده) تعیین شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مشخص شد رابطه وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات، نوع مالکیت بر مسکن در مقصد و در آمد مهاجران با سازگاری، مثبت و معنادار، و رابطه وضعیت تأهل قبلی و فعلی منفی و معنادار است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 5: وضعیت نمرات سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی در شهرهای مختلف استان فارس و در کل نمونه شهرها و کل نمونه/میزان نمرات سازگاری حداقل حداکثر میانگین کل نمونه 54 176 128 شیراز 54 173 126 فسا 93 5/171 128 کازرون 105/5 176 145 جدول 6: رابطه سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی با وضعیت اقتصادی آن‌ها (چگونگی گذران زندگی) میزان سازگاری/وضعیت اقتصادی وابسته خودکفا 2× تعداد درصد تعداد درصد کم 13 3/9 4 1/2 19/43 \ P=0/000 متوسط 113 34/2 88 26/7 زیاد 38 11/5 74 22/4 جمع 164 49/7 166 50/3 239/0Tau c = ارقام مندرج در جدول شماره 6 حاکی از آن است که، 9/3 درصد (13 نفر) از مهاجران جنگی خوزستانی در نمونه مطالعه شده ساکن استان فارس که به لحاظ اقتصادی وابسته به کمک‌های ارگان‌های دولتی‌اند دارای سازگاری باشند. جدول 7: رابطه مدرک تحصیلی با سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم استان فارس میزان‌سازگاری/میزان مدرک تحصیلی بی‌سواد خواندن ونوشتن راهنمایی و سیکل دیپلم و فوق دیپلم لیسانس و بالاتر 2× تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد کم 6 1/8 2 0/6 5 1/5 4 1/2 - - 27/75\ 0/000=P متوسط 52 15/8 31 9/4 32 9/7 66 20 20 6/1 زیاد 9 2/7 11 3/3 26 7/9 43 13 23 7 جمع 67 20/3 44 13/3 63 19/1 113 34/2 43 13 Tau c = 0/201 بر اساس داده‌های موجود در جدول شماره 7 می‌توان گفت که 8/1 درصد (6 نفر) از افراد مهاجر جنگی خوزستانی بی‌سواد، دارای سازگاری کم، 8/15 درصد (52 نفر) دارای سازگاری متوسط و 7/2 درصد (9 نفر) نیز دارای سازگاری زیاد شده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که، در بین گروه‌های مختلف مهاجران جنگی خوزستانی مقیم استان فارس، افراد متأهل از سازگاری بیشتری در مقایسه با سایرین با جامعه مقصد برخوردار شده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.