Skip to main content
فهرست مقالات

موارد معافیت متصدی حمل و نقل هوایی از مسئولیت در مقابل مسافر و کالا

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 245 تا 282)

کلیدواژه ها :

مسئولیت ،مسافر ،متصدی حمل ونقل هوایی ،کنوانسیون ورشو ،معافیت از مسئولیت

کلید واژه های ماشینی : متصدی حمل ، مسافر ، متصدی حمل‌و‌نقل ، مسئولیت ، متصدی حمل‌و‌نقل هوایی از مسئولیت ، هواپیما ، خسارت ، کنوانسیون ، کنوانسیون ورشو ، موارد معافیت متصدی حمل‌و‌نقل هوایی

مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مورد حمل ونقل مسافران،بار و لوازم شخصی مسافران در حدودمسئولیت مقرر در کنوانسیون مربوط به‌ یکسان کردن برخی از مقرارت حمل ونقل هوایی بین‌المللی منعقد در ورشو می‌باشد. مطابق این سند،متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافر و کالای او مسئول می‌باشند.این کنوانسیون مواردی که متصدیان حمل و نقل از مسئولیت معاف هستند را نیز ذکر کرده است که از آن جمله می‌توان‌ موارد ذیل را نام برد:در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که‌ خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند،وقتی که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده‌ است،تقصیر خواهان و هواپیماربایی.موارد مذکور در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند.

خلاصه ماشینی:

"ivA 21:2791 yluJ 5,ecnarF riA,sv namlebieF,ytruoC kroYweN,truoC liviC ytiC kroYweN مادامی که گیرنده،کالا یا لوازم شخصی را دریافت نکرده است،اصلبر این است که اگر خسارتی در آن مشاهده گردد متصدی حمل ونقلمسئول جبران خواهد بود،ولی از لحظه ای که کالا تحویل داده می‌شود،اصل فوق الذکر از بین می‌ورد و اصل بر این است که کالا بدون عیب ونقص به گیرنده تحویل داده شده است،لذا در این صورت متصدی ازمسئولیت معاف خواهد بود مگر آنکه گیرنده به طریقی ثابت کند کهخسارت در حین حمل و نقل وارد آمده است بند 1 ماده 26 کنوانسیونورشو مقرر می‌دارد:«دریافت لوازم شخصی یا کالا،بدون آنکه گیرندهنسبت به آن اعتراضی داشته باشد،حاکی از این است که کالا یا لوازمشخصی بدون نقص و بر طبق سند حمل و نقل به گیرنده تحویل شده است،مگر خلاف آن ثابت شود» به عبارت دیگر،گیرنده کالا،اگر چه در صورت عدم اعتراض امتیازخوبی را از دست می‌دهد،لیکن همچنان می‌تواند در صورت امکان اثباتورود خسارت در حین حمل ونقل،علیه متصدی حمل اقامه دعوا نمایدکنوانسیون ورشو در این خصوص مهلت‌هایی را در نظر گرفته است بند 2ماده 26 مقرر می‌دارد:«در صورت بروز خسارت،شخصی که لوازم شخصییا کالا را دریافت می‌کند باید بلافاصله پس از مشاهده خسارت،حداکثرظرف سه روز برای لوازم شخصی و هفت روز برای کالا،از تاریخ دریافتآنها به متصدی حمل و نقل اعتراض نماید در صورت تأخیر،اعتراض بایدحداکثر ظرف چهارده روز پس از تاریخ دریافت لوازم شخصی یا کالا بهنامبرده تسلیم شود» همچنانکه ملاحظه می‌شود کنوانسیون ورشو در مورد لوازم شخصی،کالا و تأخیر مهلت‌های سه روز،هفت روز و چهارده روز را معین نمودهاست،لیکن پروتکل لاهه در ماده 15 خود خود مهلت‌های ذکر شده را به ترتیببه هفت روز،چهارده روز و بیست و یک روز تغییر داده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.