Skip to main content
فهرست مقالات

هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (20 صفحه - از 127 تا 146)

کلیدواژه ها :

مدرن ،پدیدار شناسی ،نمادشناسی ،ناخودآگاه ،روانکاوی ،معاصر ،هرمنوتیک پیش از مدرن ،فهم و تفسیر متن ،تعاطی بینا متنی معانی ،شرح معنا ،ضمیر خود آگاه ،نیمه خود آگاه ،وجود شناسی

کلید واژه های ماشینی : هرمنوتیک، هرمنوتیک مدرن، متن، مدرن، فروید، فهم، تفسیر، ضمیر، هرمنوتیک مدرن و دلایل، روانکاوی

این مقاله در ابتدا به عنوان مقدمه به بیان تاریخچة بسیار مختصر هرمنوتیک می پردازد و به ایجاز مشخصات سه دورة اصلی آن یعنی هرمنوتیک پیش از مدرن ، مدرن ، و معاصر را بیان می کند . و سپس یکی از مسایل مهمی را که در هرمنوتیک مدرن و معاصر مطرح شده است ، مورد پرسش و بررسی قرار می دهد . پرسش این است که آیا خوانندة متن ممکن است متن را از مؤلف آن بهتر بفهمد و بهتر تفسیر کند؟ نگارنده پاسخ این پرسش را مثبت دانسته و از سه طریق مبادرت به اثبات مدعای خود کرده است . یکی به دلیل تعاطی بینا متنی معانی ، و دوم به دلیل نظریة روانکاوی فروید ، و سوم به جهت وجود برخی شواهد تاریخی. هرچند در واقع طریق سوم را باید بیشتر « شاهد » و « مؤید » در نظر گرفت . اما از طریق دوم ، یعنی از طریق دلیل روانکاوی فروید ، نه تنها می توان استدلال کرد که خواننده می تواند متن را بهتر از ماتن فهمیده و تفسیر کند ، بلکه می توان گام را فراتر نهاد و حتی اثبات کرد که خود ماتن را نیز می توان بهتر ازخود او شناخت . اما آنچه این مقاله اثبات می کند صرفا «امکان » تحقق چنین امری است .

خلاصه ماشینی:

"مسألة اصلی مورد بحث در این مقاله همین موضع سوم است که می توان آن را به صورت این پرسش زیر مطرح کرد : آیا خوانندة یک متن می تواند آن متن را از مؤلفش بهتر بفهمد و بهتر تفسیر کند ؟ به کدام دلیل ؟ دلایل اثبات فهم متن بهتر از ماتن این پرسش را به سه طریق مهم می توان اثبات و تأیید کرد : دلیل اول : تعاطی بینامتنی Intertextuality معانی؛دلیل دوم : نظریة روانکاوانة فروید؛ مؤید سوم : برخی شواهد تاریخی. هرچند نظریة خاص او در تفسیر نماد ها مورد پذیرش همـگان قرار نگـرفت،نظریة او در بارة ضمیر ناخودآگاه و این که عناصر این قلمرو از روان انسان خود را به طور نمادین عرضه می کنند ، مقبولیت گسترده ای در عرصه روانشناسی به دست آورد و نیز در تمام رشته های علوم انسانی مورد توجه و بهره برداری وسیعی قرار گرفت . نتیجة بحث سؤال اصلی که در این بحث مورد پرسش وبررسی قرار گرفت این بود که : آیا خوانندة متن می تواند متن را از نویسندة متن بهتر بفهمد و بهتر تفسیر کند؟ همان طور که ملاحظه شد پاسخ این مقاله به این پرسش « مثبت » بود و مدعای خود را با سه نوع دلیل به اثبات رسانید که عبارت بودند از : تعاطی بینامتنی معانی ، روانکاوی فروید ، و شواهد تاریخی ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.