Skip to main content
فهرست مقالات

سهو در تشخیص مرض که از پزشکان در معالجات روزمره سر میزند در چه مواردی قابل مسئولیت کیفری خواهد بود

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : پزشگ، معالجات، سهو در تشخیص مرض، پزشگان، عدم رعایت نظامات دولتی پزشگان، جراح، موارد‌ی قابل مسئولیت کیفری، پزشگی نمی‌توان پزشگان، جراح و پزشگ متخصص، عدم رعایت نظامات دولتی

خلاصه ماشینی:

"اجمالا آنکه جراح متخصص مسئول انتظام و ترتیب علمی و عمل یدی میباشد اگر جراح و پزشگ متخصص بمناسبت بی مبالاتی و یا بی احتیاطی و یا بی دقتی در تهیه‌ اسباب و لوازم و آلات جراحی و تمیزی و پاک نمودن آن ادوات و لوازم طبی و اصول علمی‌ عمل بدی نماید و از اینراه صدمه‌ای بغیر عمد بمریض وارد شود میتوان پزشگان و جراحان را در محاکم صالحه و نظام پزشگی جزائا تعقیب نمود و بطور مثال باید گفت اگر جراحی‌ پای شکسته مریض را بکلی محکم ببندد که جریان خون مختل شده و پا سیاه گردیده و منجر به بریدن گردد و همچنین اگر شخص احولی برای تأمین زیبائی خود از جهت عمل یدی‌ بجراح چشم پزشگ مراجعه نماید که در اثر عدم مهارت و بی دقتی پزشگ متخصص چشم‌ کار جراحی منجر بکور شدن و بیرون آوردن چشم چپ و راست او گردد در اینموارد و نظائر آن که بی علمی و بی تجربه‌گی پزشگ محرز و باثبات برسد باید آنرا اسباب مشدده‌ بزه محسوب نمود و همچنین اگر مریضی مبتلا بحبس البول شده و پزشگ برای اخراج‌ بول میل زده و بعدا مریض مبتلا بورم مثانه گردد که معلوم شود ورم مثانه در نتیجه‌ بکار بردن میل کثیفی بوده که از ناحیه پزشگ و جراح در مجرای بول بعمل آمده و بهمین‌ قیاس در مواردیکه پزشگان متخصص الکریسته و شعاع مجهول ریون ایکس و غیره که‌ در مقام بکار بردن آن باید فوق العاده محتاط باشند که صدمه‌ای بمریض متوجه نشود و اگر صدمه‌ای از اعمال پزشگان متوجه مریض گردد و در اثر بکار بردن شعاع مجهول در معالجه‌ ملاحظه جلد را ننموده باشند و جلد بسوزد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.