Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ فلسفه حقوق (11)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کانت، اخلاق، حقوق، عقل، روسو، قانون اخلاقی، معرفت، اصل، انسان، فلسفهء اخلاق

خلاصه ماشینی:

"این فیلسوف در ارزش صور عقلی بشر،بخصوص،در اصل علیت،که‌ در علوم اصالت دارد،شک کرد و از خود سئوال نمود:آیا این اصل ارزش خارجی دارد؟ آیا بررسی حوادث تائید آنرا با قطع و یقین اجازه میدهد؟بعقیدهء هیوم،ملاحظات‌ خارجی تنها توالی حوادث را نشان میدهند نه یک رابطهء لازم را؛ملاحظات نامبرده‌ نشان میدهند که چیزی بوقوع پیوسته بدون اینکه امکان وقوع چیز دیگر را از بین‌ بردارند. وی،باقبول یک‌ خصیصهء اخلاق رواقی،بتجزیهء مطلق«آنچه تکلیف است»و«آنچه تکلیف نیست»قائل‌ شده(یعنی بین خیر و شر)بدون اینکه کوچکترین توجهی بدرجات وسطی داشته باشد؛ درجاتی که در آنها،در عین اینکه باید برتری قانون اخلاقی را همانند یک اصل تشریفاتی‌ پذیرفت،بایستی تشخیص بین عواطف را بنابر اینکه کم و بیش از روی خودخواهی باشند و،بالنتیجه،بنابر ارزش مختلف اخلاقی آنها قبول کرد(این همان است که مورد مطالعهء استوارت هیل و دیگران از فلاسفهء انگلیسی قرار گرفته). درست است که آدمی،از این نظر که دارای یک‌ جنبهء دانی است،بطبیعت تعلق دارد؛باین دلیل که معلول و مقدر بوده و میتوان ثابت‌ کرد هر عمل همانند پدیده لزوما از بعضی علل ناشی میشود(در این معنی کانت جبری‌ است و حق هم با اوست)؛ولی،از طرف دیگر،انسان در خود دارای وسیلهء تصمیم و علیتی‌ است که مافوق علیت طبیعی است؛تصمیم،در حدی که از موجود مختار سر میزند، دارای معنائی است که دنیای پدیده‌ها را عقب سر میگذارد. بعقیدهء وی،مجازات خیری است برای خود مجرم از این جهت‌ که تائید مجدد و،اخلاقا،لازم قانون تکلیف اخلاقی است که مورد تجاوز قرار گرفته‌ (نظریه مطلق مجازات در مقابل نظریه‌های نسبی) ناگزیریم دربارهء رسانهء کوچک کانت(در خصوص صلح ابدی،1795) نیز،که مربوط باصول فلسفی حقوق بین الملل است،کلمهء بگوئیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.