Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سلامت روانی با تفکرات غیر منطقی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 45 تا 61)

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناختن رابطه سلامت روانی با میزان و نوع تفکرات غیرمنطقی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بود. پژوهش های پیشین نشان داده اند که سلامت روانی با میزان و نوع تفکرات غیرمنطقی رابطه دارد. 385 دانشجو با روش تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. در مورد آنها SCL-90-R و IBT جونز اجرا شد. در تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، تی برای دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج نشان دادند که سطح سلامت روانی آزمودنی ها با میزان تفکرات غیرمنطقی آنها به طور کلی، و با انواع توقع تایید از دیگران، انتظار بیش از حد خود، واکنش به ناکامی، بی مسوولیتی هیجانی، بیش دلواپسی اضطرابی، اجتناب از مشکل، و درماندگی برای تغییر رابطه معکوس معنادار (P<0.000)، و با کمال گرایی، رابطه مستقیم معنادار (P<0.000) دارد. نتایج اصلی این پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین همخوانند

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.