Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تابع تقاضای برق خانگی استان خوزستان

نویسنده:

ISC (46 صفحه - از 137 تا 182)

کلیدواژه ها :

روش حداقل مربعات معمولی ،متوسط درآمد سرانه خانوار ،شاخص CPI ،روش ECM ،متغیر مانا و آزمون ریشه واحد

کلید واژه های ماشینی : تقاضای برق خانگی استان خوزستان، برق، برآورد تابع تقاضای برق خانگی، تابع تقاضای برق خانگی استان، تقاضای برق خانگی، قیمت، کشش، درآمدی تقاضای برق خانگی استان، تقاضای برق، کشش قیمتی

حاصل از برازش مدل نشان می‌دهد:کششهای قیمتی و درآمدی در بلند مدت 0/97-و 1/22 و در کوتاه مدت 0/22-و 0/54 می‌باشد.گاز به عنوان کالای جانشین،دارای ضریب منفی در مدل‌ است که نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت آن،مصرف برق افزایش یافته است که بیانگر مصرف همزمان گاز و برق می‌باشد.یکی از دلایل این امر می‌تواند ناشی از ایجاد حرارت به‌ هنگام استفاده از گاز جهت پخت‌وپز،استفاده از لامپها و گرمایش آب و در نتیجه آن استفاده از وسایل خنک کننده و تهویه کننده برای پایین آوردن دمای محیط در ماه‌های گرم سال(حدود 7 ماه)باشد. با مقایسه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای برق خانگی استان خوزستان می‌توان چنین‌ استنباط کرد که تقاضای برق از سیاستهای قیمتی و درآمدی تأثیر می‌پذیرد و تأثیر سیاستهای‌ درآمدی بیشتر از سیاستهای قیمتی است. های زمانی از نظر مانایی،فروض کلاسیک نیز در خصوص‌ مدلهای برآوردی بررسی شده‌اند که این مدل‌ها با فروض کلاسیک کاملا مطابقت دارند.نتایج‌

خلاصه ماشینی:

"وی نتیجه‌ گرفت کشش درآمدی کوتاه مدت برای تمام کشورهای فوق در دوره بعد از بحران‌ نفتی 3791 از دوره قبل از این سال کوچکتر بوده است و کلیه کششهای قیمتی از نظر قدرت مطلق کوچکتر از یک و حاکی از بی‌کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات‌ قیمت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت می‌باشد. نتایج نشان داد که تقاضای برق خانگی در آمریکا نسبت به هردو متغیر درآمد واقعی و قیمت واقعی برق در کوتاه مدت و بلند مدت،بی‌کشش و ضریب‌ کشش درآمدی از قیمتی بزرگتر بوده است. نتایج نشان می‌دهد که تقاضای برق در بخش خانگی به تغییرات هردو عامل‌ قیمت و درآمد بی‌کشش است و هموار کشش درآمدی از کشش قیمتی بزرگتر می‌باشد. 4. تصریح مدل تقاضا در اینجا برای نشان دادن تأثیر متغیر مجازی(سالهای جنگ)دو تا از بهترین مدلها از میان کل مدلهای تخمین زده شده ارائه شده‌اند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) LCOR لگاریتم مصرف کل برق خانگی در استان خوزستان(هزار کیلو وات ساعت)؛ LRI لگاریتم درآمد سرانه واقعی خانوار خوزستانی(ریال)که درآمد سرانه واقعی‌ خانوار خوزستانی با توجه به رابطه زیر به دست آمده است: (نرخ روستانشینی*درآمد سرانه خانوار روستایی)+(نرخ شهرنشینی*درآمد سرانه خانوار شهری) شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی‌ (CPI) LRPER لگاریتم قیمت متوسط واقعی هرکیلو وات ساعت برق خانگی(ریال)و LRPGR لگاریتم قیمت واقعی هرمتر مکعب گاز طبیعی(ریال). 5. برآورد تابع تقاضای برق خانگی در استان خوزستان از میان مدلهای بسیاری که برای تقاضای برق به دست آمده است،دو مدل با توجه به‌ میزان توضیح دهندگی،معنی‌دار بودن ضرایب و وضعیت مدلها در زمینه سازگاری با فروض کلاسیک به عنوان بهترین به شرح زیر معرفی می‌شوند: (1)- Miller."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.