Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین رابطه تورم رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 59 تا 88)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی ،تورم ،روند تورم و رشد اقتصادی ،اقتصاد ایران و مدل الکساندر و سارل

کلید واژه های ماشینی : تورم ، رشد ، رشد اقتصادی ، رابطه تورم رشد اقتصادی ، نرخ تورم ، نرخ رشد ، تورم رشد اقتصادی در ایران ، مدل ، تورم و رشد اقتصادی ، ایران

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسایل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دوره زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیر خطی بین تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران بر اساس مدلهای «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد بر قرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

خلاصه ماشینی:

"فرضیه ما این است که در دوره مورد نظر ضمن وجود یک ارتباط غیر خطی بین‌ تورم و رشد اقتصادی در ایران،سطوح آستانه‌ای از تورم نیز برای تبیین نوع اثر (1)- Fischer,S. مناسب است که اشاره شود این مطالعه هرچند نسبت به تحقیقات ایران از نظر چارچوب تئوریک و تحقیق مشیری و سلطان احمدی‌ مرتبط است؛اما حداقل در چند مورد تفاوت آنها جدی می‌باشد:زیرا نخست این‌ پژوهشگران بر اساس نشان دادن شکست ساختاری از یک متغیر مجازی با تعریف‌ E-DUM(??t-??t*) به صورت: * ūūū اگر(به تصویر صفحه مراجعه شود) در غیر این صورت استفاده و متغیر مجازی‌ E را در مدل رشد پیشنهادی خود وارد نموده‌اند که البته‌ بدیهی است ضریب متغیر مجازی‌ E با ضریب متغیر ūūū (تورم)جمع نمی‌شود؛بلکه‌ این ضریب با عرض از مبدأ مدل،جمع و مدل رشد برآوردی به صورت دو تابع‌ موازی با عرض از مبدأهای متفاوت خواهد بود. بر طبق الگوی سارل،برو و الکساندر مدل به صورت زیر بیان می‌شود: (3)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (1)- Wald Test در این مدل، Yn نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانهء حقیقی به قیمتهای ثابت سال‌ 6731، P نرخ تورم و X برداری از سایر متغیرهای توضیحی مدل می‌باشد. 4. جمع‌بندی و توصیه سیاستی طبق نتایج این مقاله در دوره 64 ساله مورد نظر در اقتصاد ایران(8331-38)،تورم‌ در نرخهای بالا تأثیر منفی بسیار شدیدی بر نرخ رشد اقتصادی می‌گذارد و به عنوان‌ مانعی برای رشد عمل می‌نماید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.