Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کارآیی بانک های تجاری در ایران؛ مطالعه موردی بانک صادرات مازندران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 127 تا 156)

کلیدواژه ها :

تحلیل پوششی داده ها ،کارآیی فنی ،کارآیی مقیاس ،بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس ،شعب بانک صادرات

کلید واژه های ماشینی : کارآیی، شعبه بانک صادرات استان مازندران، بانک صادرات استان مازندران، بانک، بازده‌ی متغیر نسبت به مقیاس، تسهیلات، مطالعه موردی بانک صادرات مازندران، فرض بازده‌ی ثابت نسبت، فرض بازده‌ی ثابت، نسبت کارآیی طبق فرض بازده

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارایی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و بر اساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگر چه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 9.5 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. در حالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

خلاصه ماشینی:

"ابزار مورد نیاز برای حل مسئله مدلهای چند داده و چند ستاده است از جمله این‌ مدلها می‌توان به مدل«چارنز،کوپر و رودز1»(8791)با عنوان‌ CCR اشاره کرد که‌ فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس‌2 (CRS) در تحلیل استفاده شده است و همچنین‌ (1)- Charns,CooperRhodes. مدل‌ BCC ،برای ارزیابی کارآیی واحد تحت‌ بررسی(صفر)به صورت زیر می‌باشد که در واقع کارآیی فنی را در شرایط بازدهی‌ متغیر نسبت به مقیاس محاسبه می‌کند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) این مدل غیر خطی با مساوی یک قرار دادن مخرج کسر تابع هدف به یک مدل خطی‌ تبدیل می‌شود. 4. نتایج با استفاده از مدلهای معرفی شده و با دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به‌ مقیاس و با جهت‌گیری نهاده‌ای به روش چند مرحله‌ای‌1و با استفاده از نرم‌افزار تخصصی‌ win4DEAP میزان کارآیی هریک از گروه‌های متجانس محاسبه و نتایجی به شرح زیر به دست آمد: در این قسمت نتایج حاصل از مدل با دیدگاه داده محور و بازده ثابت نسبت به‌ مقیاس در 3 گره(درجات سه‌گانه 3،4 و 5)ارائه شده است. چون روش تحلیل پوششی داده‌ها از روشهای معمول مقایسه‌ای در برآورد کارآیی با نگاه به داده و ستانده استفاده می‌کند تشابه زیاد و کم بودن‌ واریانس در ستانده‌های مورد نظر باعث شده تا شعب بیشتری از این گروه روی مرز کارآیی قرار گیرند. جدول 3:درصد کارآیی شعب درجه(3،4،5)بانک صادرات استان مازندران (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:یافته‌های تحقیق پس از تعیین میزان کارآیی شعب از روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌توان برای‌ واحدهایی که ناکارآ هستند،واحدهایی به عنوان شعب مرجع معرفی نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.