Skip to main content
فهرست مقالات

نابرابری دولتها در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای: تصورات و واقعیات

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 5 تا 40)

خلاصه ماشینی:

"این اقدامات و تلاشها، با آنکه هر یک به نحوی در جهت خلع سلاح عمومی و استقرار صلح سیر نموده است، مسابقات تسلیحاتی را متوقف نکرده و دولتهای جهان سوم را در این زمینه قانع نساخته است؛ زیرا آنها همچنان مدعی هستند که کشورهای هسته‌ای با استناد به هدف اصلی معاهدة عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای، کشورهای در حال توسعه را از حق دستیابی به تکنولوژی پیشرفته محروم کرده‌اند. تکنولوژی هسته‌ای و توسعه دولتهای در حال توسعه، با استناد به مادة 4 این معاهده، معتقدند علت اصلی الحاق آنها به معاهدة عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای استفاده از حقی بوده که این معاهده برای توسعة تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در راه صلح بوجود آورده و همة دولتهای جهان را به ایجاد زمینه‌های مساعد برای مبادلة اطلاعات، وسایل و مواد لازم مربوط به نیروی اتم ملزم ساخته و در نتیجه دولتهای صنعتی را موظف نموده است که، با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه، آنها را در استفادة صلح‌آمیز از این نیرو مدد رسانند. با همة این احوال و با آنکه مادة 26 هیچگاه به اجرا در نیامده است، مضمون اصلی آن که حاکی از وجود رابطه‌ای نزدیک میان استقرار و حفظ صلح بین‌المللی از یک طرف و وضع مقرراتی برای خلع سلاح از طرف دیگر بوده است ـ و این خود از ضابطه‌ای خبر می‌داده که بنابر آن، هدف حفظ صلح و امنیت باید از طریق اتخاذ تدابیری صورت گیرد که منابع انسانی و اقتصادی جهان در میزانی حداقل مصروف گردد ـ مبنای اساسی اقدامات ملل متحد در این زمینه شده است."

صفحه: از 5 تا 40