Skip to main content
فهرست مقالات

آیا حقوق بین الملل عام تنها حقوق عرفی است؟

نویسنده:

مترجم:

ISC (14 صفحه - از 339 تا 352)

کلید واژه های ماشینی : حقوق بین‌الملل عام، معاهده، قواعد حقوق بین‌الملل عام، قواعد، الملل عام، کنوانسیون وین، حقوق عرفی، حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده عرفی حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق بین‌ا

خلاصه ماشینی:

"سؤال این است که آیا بایستی برای توسعه حقوق بیم الملل عام فقط به عرف تکیه کرد، یا اینکه دستیابی به این هدف از طریق معاهدات چند جانبه نیز امکان‌پذیر است؟ مسأله مهم دیگر این است که آیا باید در راستای تلاش برای ایجاد یک نظم نوین جهانی بر مبنای قواعد حقوقی، امکان پذبرش یک معاهده بین‌المللی را به‌عنوان نوعی قانون اساسی جامعه بین‌المللی منتفی دانست؟ امید است که باز شدن این دو مسأله به خوبی بتواند اهمیت عملی و سیاسی فراوان این بحث را منعکس سازد. دیوان در قضاوت تاریخی خود در مورد قضیه نیکارا گوئه چنین اظهارنظر می‌کند: «صرف توافق دو کشور در مورد درج قاعده خاصی در یک معاهده، جهت الرام‌آور بودن آن برای طرفین کفایت می‌کند؛ ولی در مورد حقوق بین‌الملل عرفی نظر مشترک طرفین نسبت به محتوا یا مفاد آنچه به عنوان یک قاعده پذیرفته‌اند، کافی نیست و دیوان باید قطع پیدا کند که وجود آن قاعده به‌عنوان قاعده حقوقی حاکم بین کشورها در عمل نیز مورد تأیید واقع شده است یا خیر». 1 طرفداران نطریه‌ای که حقوق بین‌الملل عام را فقط حقوق عرفی می‌داند، بعضا در تأیید آن به مطلوبیت و فایده علمی این دیدگاه از نظر ثبات در حقوق بین‌الملل اشاره و استدلال می‌کنند که معاهدات بین‌المللی می‌توانند توسط کشورهایی فسخ شوند، در حالی که قواعد عرفی تنها ممکن است به واسطه رویه کشورها، که به عنوان قانون پذیرفته شده است، مورد اصلاح قرار گیرند."

صفحه: از 339 تا 352