Skip to main content
فهرست مقالات

ضمانت نامه های بانکی، در رویه دیوانداوری دعاوی ایران - ایالات متحده

نویسنده:

ISC (112 صفحه - از 79 تا 190)

کلید واژه های ماشینی : بانک ، دعاوی ، دیوان ، ضمانت‌نامه ، امریکا ، ایران ، دیوان داوری ، قرارداد ، تعهدات ، ضمانتنامه‌ها

خلاصه ماشینی:

"این بود که در پرونده 591 مطالبه ضمانتنامه پس از امضای بیانیه‌ها به عمل آمده بود و در پرونده 582 قبل از آن، شعبه دوم طی دستور مورخ 10 فوریه 1983 تصمیم گرفت که ایرادات صلاحیتی را که خواندگان این دو پرونده مطرح کرده بودند، به عنوان یک موضوع مقدماتی مورد رسیدگی قرار دهد، 1 و از طرفین پرونده ها و نیز از دولتین خواست در این موضوع اظهار نظر کنند که: « آیا دعاوی علیه خواندگان نامبرده بالا، به موجب بند 2 (ب) سند تعهدات یا به هر عنوان دیگر در قلمرو صلاحیت دیوان داوری قراردارد؟» با اینکه خواندگان دو پرونده نمونه فوق لوایح خود را ثبت کرده بودند و شعبه دوم آماده رسیدگی و استماع بود، اما چون قبلا ایالات متحده مسأله صلاحیت در کلیه دعاوی ضمانتنامه‌ها را به صورت یک در خواست تفسیری نزد هیأت عمومی دیوان مطرح کرده بود (پرونده الف/16) لذا، ایران به رسیدگی شعبه دوم اعتراض نموده و تقاضا کرد به منظور اجتناب از آراء‌ احتمالا‌ معارض، آن دو پرونده نیز به هیأت عمومی دیوان ارجاع شود که شعبه دوم موافقت کرد و در نتیجه پرونده الف/16 یکجا رسیدگی شود."

صفحه: از 79 تا 190